Wifi quảng cáo Open Mesh

Wifi quảng cáo Open Mesh

Wifi quảng cáo Open Mesh

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Wifi quảng cáo Open Mesh

Sắp xếp theo:

POE 12port 24V Open Mesh

3.583.000 đ

Wifi quảng cáo Open Mesh

POE 12port 24V Open Mesh

for OM2P, OM2P-HS, OM5P-AC

 POE 8port 24V Open Mesh

2.560.000 đ

Wifi quảng cáo Open Mesh

POE 8port 24V Open Mesh

for OM2P, OM2P-HS, OM5P-AC

 POE 1port 48V Open Mesh

751.000 đ

Wifi quảng cáo Open Mesh

POE 1port 48V Open Mesh

for MR1750, MR600, OM2P-HS, OM5P-AC

Adapter 24V Open Mesh

341.000 đ

Wifi quảng cáo Open Mesh

Adapter 24V Open Mesh

for OM5P-AC, MR600, MR1750

Wifi Open Mesh A60

6.995.000 đ

Wifi quảng cáo Open Mesh

Wifi Open Mesh A60

Băng thông 1750 Mbps

Wifi Open Mesh A40

5.290.000 đ

Wifi quảng cáo Open Mesh

Wifi Open Mesh A40

Băng thông 1167 Mbps

Wifi Open Mesh MR1750

6.450.000 đ

Wifi quảng cáo Open Mesh

Wifi Open Mesh MR1750

Băng thông 1750 Mbps

Wifi Open Mesh OM5P

4.265.000 đ

Wifi quảng cáo Open Mesh

Wifi Open Mesh OM5P

Băng thông 1170 Mbps

Wifi Open Mesh OM2P-HS

3.071.250 đ

Wifi quảng cáo Open Mesh

Wifi Open Mesh OM2P-HS

Băng thông 300Mbps

WIFI OPEN MESH OM2P

2.388.750 đ

Wifi quảng cáo Open Mesh

WIFI OPEN MESH OM2P

Băng thông 150Mbps

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật