Thiết bị mạng 4IPNET

Thiết bị mạng 4IPNET

Thiết bị mạng 4IPNET

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Thiết bị mạng 4IPNET

Sắp xếp theo:

Gateway MARKETING 4IPNET WHG525

Liên hệ

Thiết bị mạng 4IPNET

Gateway MARKETING 4IPNET WHG525

Hỗ trợ lên đến 300AP

-100%

Gateway MARKETING 4IPNET WHG425

Liên hệ 98 đ

Thiết bị mạng 4IPNET

Gateway MARKETING 4IPNET WHG425

Hỗ trợ lên đến 150 AP

Gateway MARKETING 4IPNET WHG325

Liên hệ

Thiết bị mạng 4IPNET

Gateway MARKETING 4IPNET WHG325

Hỗ trợ lên đến 80 AP

Gateway MARKETING 4IPNET WHG201

Liên hệ

Thiết bị mạng 4IPNET

Gateway MARKETING 4IPNET WHG201

Hỗ trợ lên đến 10 AP

WIFI 4IPNET HSG326 (Gateway AP)

Liên hệ

Thiết bị mạng 4IPNET

WIFI 4IPNET HSG326 (Gateway AP)

Băng tần: 2.4GHz và 5GHz.Công suất phát: Trung bình khá

Gateway MARKETING 4IPNET APM100 (Controller)

Liên hệ

Thiết bị mạng 4IPNET

Gateway MARKETING 4IPNET APM100 (Controller)

Hỗ trợ các Models AP: EAP737, EAP702, OWL300

WIFI 4IPNET EAP702  (In-Wall)

Liên hệ

Thiết bị mạng 4IPNET

WIFI 4IPNET EAP702 (In-Wall)

Băng tần: 2.4GHz và 5GHz.Công suất phát: Trung bình

WIFI 4IPNET OWL550 (Outdoor)

Liên hệ

Thiết bị mạng 4IPNET

WIFI 4IPNET OWL550 (Outdoor)

Băng tần: 2.4GHz và 5GHz.Sử dụng công nghệ mới nhất MU-MIMO

WIFI 4IPNET EAP737 (Indoor)

Liên hệ

Thiết bị mạng 4IPNET

WIFI 4IPNET EAP737 (Indoor)

Băng tần: 2.4GHz và 5GHz.Sử dụng công nghệ mới nhất MU-MIMO

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo