VIRDI

VIRDI

VIRDI

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
VIRDI

Sắp xếp theo:

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI DL- 450FP

9.874.500 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI DL- 450FP

Mở khoá bằng Vân tay (cho phép đăng ký 100 vân tay) - Mã số và Khóa cơ.

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI  FOH-02

2.780.750 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI FOH-02

Dùng để đăng ký vân tay, cảm biến quang học 500dpi

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI FOH

2.780.750 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI FOH

Dùng để đăng ký vân tay, cảm biến quang học 500dpi

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI VS-R20D

2.553.750 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI VS-R20D

Đọc thẻ: RFID (EM4100-125kHz), Mifare (13.56MHz)

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI MCP-040

11.293.250 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI MCP-040

Bộ nhớ trong: 50,000 user, 50,000 log,CPU RISC 32bit, 8MB Memory

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI SR-100FP

4.426.500 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI SR-100FP

Đọc được cả Vân tay & Thẻ EM (125KHz),Công nghệ chống vân tay giả

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-7000

27.240.000 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-7000

Nhận dạng khuôn mặt, Vân Tay, Thẻ (100000 khuôn mặt, 250000 vân tay)

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-6000

20.997.500 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-6000

Sử dụng đồng thời vân tay, thẻ, khuôn mặt, Quản lý 100000 người dùng

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-5000 PLUS

15.322.500 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-5000 PLUS

Bộ nhớ trong quản lý 20.000 user (20.000 mẫu vân tay, 20.000 thẻ)

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-4000

13.648.375 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-4000

Bộ nhớ trong quản lý 1.000 user,Lưu trữ 1.000.000 giao dịch khi Off-Line

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-F100

12.768.750 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-F100

Bộ nhớ trong quản lý 1.000 user,Lưu trữ 1.000.000 giao dịch khi Off-Line

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-2100 H

8.228.750 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-2100 H

Bộ nhớ trong quản lý 1,500 user/ mẫu vân tay (100 thẻ)

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI FMD-10

5.533.125 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI FMD-10

Bộ nhớ: 1.000 User, 10.000 Sự kiện,Đọc thẻ EM 125Khz

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-2200

12.768.750 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-2200

Bộ xử lý ATMEL 400M, Quản lý 1000 người dùng (5000 tùy chọn)

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-2100Plus

10.186.625 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-2100Plus

Quản lý 1500 người dùng, Dùng vân tay, thẻ EM 125KHz và password

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-2000RF

7.916.625 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-2000RF

Quản lý 1500 người dùng, Dùng vân tay, thẻ EM 125KHz và password

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-1100RF

7.803.125 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-1100RF

Quản lý 200.000 người dùng (thẻ), Sử dụng thẻ RF 125KHz

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-1000

6.526.250 đ

VIRDI

Máy chấm công - kiểm soát ra vào VIRDI AC-1000

Quản lý 4,750 (15,312) người dùng, Hoạt động độc lập hoặc kết nối PC

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật