Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Sắp xếp theo:

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 6U TMC 6U-D400

960.000 đ 1.372.800 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 6U TMC 6U-D400

6U-D400, H320*W550*D400

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 15U-D1000

2.640.000 đ 3.775.200 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 15U-D1000

H780*W550*D1000

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 20U-D600

3.240.000 đ 4.633.200 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 20U-D600

H1100*W600*D600

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 20U-D800

3.600.000 đ 5.148.000 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 20U-D800

H1100*W600*D800

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 20U-D1000

3.780.000 đ 5.405.400 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 20U-D1000

H1100*W600*D1000

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 27U-D600

4.320.000 đ 6.177.600 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 27U-D600

H1400*W600*D600

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 27U-D800

4.560.000 đ 6.520.800 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 27U-D800

H1400*W600*D800

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 27U-D1000

4.800.000 đ 6.864.000 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 27U-D1000

H1400*W600*D1000

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 32U-D600

4.800.000 đ 6.864.000 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 32U-D600

H1600*W600*D600

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 32U-D800

5.160.000 đ 7.378.800 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 32U-D800

H1600*W600*D800

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 32U-D1000

5.400.000 đ 7.722.000 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 32U-D1000

H1800*W600*D800

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 36U-D1000

6.000.000 đ 8.580.000 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 36U-D1000

H1800*W600*D1000

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 42U-D600

6.000.000 đ 8.580.000 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 42U-D600

H2100*W600*D600

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 42U-D800

6.360.000 đ 9.094.800 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 42U-D800

H2100*W600*D800

-30%

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 42U-D1000

6.720.000 đ 9.609.600 đ

Tủ mạng - Tủ Rack TMC

Tủ mạng - Tủ Rack TMC 19” 42U-D1000

H2100*W600*D1000

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo