Trạm thu phát sóng Bộ đàm | Lắp đặt Trạm thu phát sóng Bộ đàm

Trạm thu phát sóng Bộ đàm | Lắp đặt Trạm thu phát sóng Bộ đàm

Trạm thu phát sóng Bộ đàm | Lắp đặt Trạm thu phát sóng Bộ đàm

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Trạm thu phát sóng bộ đàm

Sắp xếp theo:

-0%

Trạm thu phát sóng máy bộ đàm Motorola CDR 500

27.990.000 đ 27.990.000 đ

Trạm thu phát sóng bộ đàm

Trạm thu phát sóng máy bộ đàm Motorola CDR 500

Công suất: 25W/40W/45W, độ bao phủ bán kính 20 - 60km, Điện áp: 13,8V

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật