Tổng đài Panasonic | lắp đặt Tổng đài Panasonic

Tổng đài Panasonic | lắp đặt Tổng đài Panasonic

Tổng đài Panasonic | lắp đặt Tổng đài Panasonic

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Tổng Đài PANASONIC

Sắp xếp theo:

-0%

Phần mềm quản lý tổng đài điện thọai KX-NCS1201

2.599.000 đ 2.599.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Phần mềm quản lý tổng đài điện thọai KX-NCS1201

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Phần mềm quản lý tổng đài điện thọai KX-NCS1110

18.952.000 đ 18.952.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Phần mềm quản lý tổng đài điện thọai KX-NCS1110

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NCV200

73.675.900 đ 73.675.900 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NCV200

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Khung phụ tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA620

17.043.000 đ 17.043.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Khung phụ tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA620

Khung phụ tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA620

-0%

Khung chính tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600

31.200.000 đ 31.200.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Khung chính tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-200EXT)

125.400.000 đ 125.400.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-200EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-192EXT)

122.400.000 đ 122.400.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-192EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-184EXT)

119.400.000 đ 119.400.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-184EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-176EXT)

116.700.000 đ 116.700.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-176EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-168EXT)

113.700.000 đ 113.700.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-168EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-160EXT)

110.700.000 đ 110.700.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-160EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-152EXT)

108.000.000 đ 108.000.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-152EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-144EXT)

105.000.000 đ 105.000.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-144EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-24EXT)

9.940.000 đ 9.940.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-24EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-132EXT)

41.400.000 đ 41.400.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-132EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-108EXT)

36.820.000 đ 36.820.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-108EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-100EXT)

31.540.000 đ 31.540.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-100EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-92EXT)

39.340.000 đ 39.340.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-92EXT)

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-92EXT)

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-84EXT)

28.160.000 đ 28.160.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-84EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-76EXT)

26.960.000 đ 26.960.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-76EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-68EXT)

21.680.000 đ 21.680.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-68EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-60EXT)

20.480.000 đ 20.480.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-60EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-52EXT)

18.300.000 đ 18.300.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-52EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-44EXT)

17.100.000 đ 17.100.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-44EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (12CO-32EXT)

14.250.000 đ 14.250.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (12CO-32EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-36EXT)

11.140.000 đ 11.140.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-36EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-8%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-16EXT)

7.161.000 đ 7.750.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-16EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-8%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (8CO-24EXT)

9.647.000 đ 10.540.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (8CO-24EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-8%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (8CO-16EXT)

7.640.000 đ 8.280.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (8CO-16EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-7%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (4CO-24EXT)

8.267.000 đ 8.860.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (4CO-24EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-6%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (4CO-16EXT)

6.226.000 đ 6.600.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (4CO-16EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-2%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (4CO-8EXT)

4.252.000 đ 4.330.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (4CO-8EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-12%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (8CO-24EXT)

7.612.000 đ 8.680.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (8CO-24EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-12%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (6CO-24EXT)

7.612.000 đ 8.680.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (6CO-24EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-11%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (6CO-16EXT)

5.647.000 đ 6.330.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (6CO-16EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-10%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (5CO-16EXT)

5.564.000 đ 6.180.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (5CO-16EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-10%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (3CO-16EXT)

5.564.000 đ 6.180.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (3CO-16EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-6%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (3CO-8EXT)

3.598.000 đ 3.830.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (3CO-8EXT)

3 đường vào, 8 máy nhánh ra có thể nâng cấp tối đa 8 vào 24 ra

-20%

ĐIỆN THOẠI DECTPHONE PANASONIC KX-TG1102

976.000 đ 1.220.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

ĐIỆN THOẠI DECTPHONE PANASONIC KX-TG1102

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-20%

CARD MỞ RỘNG 08 PORT PANASONIC KX-NS5173

2.832.000 đ 3.540.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

CARD MỞ RỘNG 08 PORT PANASONIC KX-NS5173

Giá chưa bao gồm thuế VAT

« 1 2 3 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật