Tổng Đài PANASONIC

Tổng Đài PANASONIC

Tổng Đài PANASONIC

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Tổng Đài PANASONIC

Sắp xếp theo:

-30%

CARD KẾT NỐI KHUNG CHÍNH VỚI CÁC KHUNG MỞ RỘNG KX-NS5130

531.000 đ 759.330 đ

Tổng Đài PANASONIC

CARD KẾT NỐI KHUNG CHÍNH VỚI CÁC KHUNG MỞ RỘNG KX-NS5130

KX-NS5130 - Card kết nối khung chính với các khung mở rộng

-30%

Phần mềm quản lý tổng đài điện thọai KX-NCS1201

2.599.000 đ 3.716.570 đ

Tổng Đài PANASONIC

Phần mềm quản lý tổng đài điện thọai KX-NCS1201

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Phần mềm quản lý tổng đài điện thọai KX-NCS1110

18.952.000 đ 27.101.360 đ

Tổng Đài PANASONIC

Phần mềm quản lý tổng đài điện thọai KX-NCS1110

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NCV200

73.675.900 đ 105.356.537 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NCV200

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Khung phụ tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA620

17.043.000 đ 24.371.490 đ

Tổng Đài PANASONIC

Khung phụ tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA620

Khung phụ tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA620

-30%

Khung chính tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600

31.200.000 đ 44.616.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Khung chính tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-200EXT)

125.400.000 đ 179.322.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-200EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-192EXT)

122.400.000 đ 175.032.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-192EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-184EXT)

119.400.000 đ 170.742.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-184EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-176EXT)

116.700.000 đ 166.881.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-176EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-168EXT)

113.700.000 đ 162.591.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-168EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-160EXT)

110.700.000 đ 158.301.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-160EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-152EXT)

108.000.000 đ 154.440.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-152EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-144EXT)

105.000.000 đ 150.150.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16CO-144EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-24EXT)

9.940.000 đ 14.214.200 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-24EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-132EXT)

41.400.000 đ 59.202.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-132EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-108EXT)

36.820.000 đ 52.652.600 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-108EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-100EXT)

31.540.000 đ 45.102.200 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-100EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-92EXT)

39.340.000 đ 56.256.200 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-92EXT)

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-92EXT)

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-84EXT)

28.160.000 đ 40.268.800 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-84EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-76EXT)

26.960.000 đ 38.552.800 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-76EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-68EXT)

21.680.000 đ 31.002.400 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-68EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-60EXT)

20.480.000 đ 29.286.400 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-60EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-52EXT)

18.300.000 đ 26.169.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-52EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-44EXT)

17.100.000 đ 24.453.000 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-44EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (12CO-32EXT)

14.250.000 đ 20.377.500 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (12CO-32EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-36EXT)

11.140.000 đ 15.930.200 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-36EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-16EXT)

7.161.000 đ 10.240.230 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 (6CO-16EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (8CO-24EXT)

9.647.000 đ 13.795.210 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (8CO-24EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (8CO-16EXT)

7.640.000 đ 10.925.200 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (8CO-16EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (4CO-24EXT)

8.267.000 đ 11.821.810 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (4CO-24EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (4CO-16EXT)

6.226.000 đ 8.903.180 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (4CO-16EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (4CO-8EXT)

4.252.000 đ 6.080.360 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 (4CO-8EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (8CO-24EXT)

7.612.000 đ 10.885.160 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (8CO-24EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (6CO-24EXT)

7.612.000 đ 10.885.160 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (6CO-24EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (6CO-16EXT)

5.647.000 đ 8.075.210 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (6CO-16EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (5CO-16EXT)

5.564.000 đ 7.956.520 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (5CO-16EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (3CO-16EXT)

5.564.000 đ 7.956.520 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (3CO-16EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-30%

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (3CO-8EXT)

3.598.000 đ 5.145.140 đ

Tổng Đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 (3CO-8EXT)

3 đường vào, 8 máy nhánh ra có thể nâng cấp tối đa 8 vào 24 ra

-30%

ĐIỆN THOẠI DECTPHONE PANASONIC KX-TG1102

976.000 đ 1.395.680 đ

Tổng Đài PANASONIC

ĐIỆN THOẠI DECTPHONE PANASONIC KX-TG1102

Giá chưa bao gồm thuế VAT

« 1 2 3 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo