Tổng đài Nec | lắp đặt Tổng đài Nec

Tổng đài Nec | lắp đặt Tổng đài Nec

Tổng đài Nec | lắp đặt Tổng đài Nec

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Tổng đài NEC

Sắp xếp theo:

-0%

Tổng đài NEC SL1000 16 trung kế-128 máy nhánh

41.340.000 đ 41.340.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 16 trung kế-128 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 16 trung kế-120 máy nhánh

39.600.000 đ 39.600.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 16 trung kế-120 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 16 trung kế-112 máy nhánh

37.860.000 đ 37.860.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 16 trung kế-112 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 16 trung kế-104 máy nhánh

36.120.000 đ 36.120.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 16 trung kế-104 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 12 trung kế-96 máy nhánh

31.860.000 đ 31.860.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 12 trung kế-96 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000 12 trung kế-96 máy nhánh

-0%

Tổng đài NEC SL1000 12 trung kế-88 máy nhánh

30.120.000 đ 30.120.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 12 trung kế-88 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 12 trung kế-80 máy nhánh

28.380.000 đ 28.380.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 12 trung kế-80 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 12 trung kế-72 máy nhánh

26.640.000 đ 26.640.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 12 trung kế-72 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-64 máy nhánh

22.350.000 đ 22.350.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-64 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-56 máy nhánh

20.620.000 đ 20.620.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-56 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-48 máy nhánh

18.900.000 đ 18.900.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-48 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-40 máy nhánh

17.150.000 đ 17.150.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-40 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 12 trung kế-32 máy nhánh

11.400.000 đ 11.400.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 12 trung kế-32 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-32 máy nhánh

10.650.000 đ 10.650.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-32 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-32 máy nhánh

9.950.000 đ 9.950.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-32 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-24 máy nhánh

8.900.000 đ 8.900.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-24 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-24 máy nhánh

-0%

Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-24 máy nhánh

8.200.000 đ 8.200.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-24 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-16 máy nhánh

7.200.000 đ 7.200.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-16 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-16 máy nhánh

6.450.000 đ 6.450.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-16 máy nhánh

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Khung phụ mở rộng cho Tổng đài NEC SL1000

4.750.000 đ 4.750.000 đ

Tổng đài NEC

Khung phụ mở rộng cho Tổng đài NEC SL1000

Giá chưa bao gồm thuế VAT

-0%

Tổng đài NEC SL1000(4CO-8EXT)

4.700.000 đ 4.700.000 đ

Tổng đài NEC

Tổng đài NEC SL1000(4CO-8EXT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật