Tổng đài Grandstream | lắp đặt Tổng đài Grandstream

Tổng đài Grandstream | lắp đặt Tổng đài Grandstream

Tổng đài Grandstream | lắp đặt Tổng đài Grandstream

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Tổng đài GRANDSTREAM

Sắp xếp theo:

-50%

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream  GXW4108

7.648.000 đ 15.296.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream GXW4108

Gateway 8 cổng FXO – WAN/LAN

-50%

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream GXW4104

5.637.000 đ 11.274.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream GXW4104

Gateway 4 cổng FXO – WAN/LAN

-55%

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream  GXW4248

22.287.000 đ 50.000.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream GXW4248

Gateway 48 cổng FXS – 1 LAN

-50%

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream GXW4232

16.606.000 đ 33.212.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream GXW4232

32 cổng FXS, 1 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45

-50%

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream  GXW4224

1.311.000 đ 2.622.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream GXW4224

Gateway 24 cổng FXS – 1 LAN

-50%

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream GXW4216

9.177.000 đ 18.254.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream GXW4216

Gateway 16 cổng FXS – 1 LAN

-50%

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream HT818

4.589.000 đ 9.178.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream HT818

Gateway 8 cổng FXS – WAN/LAN Gigabit

-50%

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream HT814

2.578.000 đ 5.156.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream HT814

Gateway 4 cổng FXS – WAN/LAN Gigabit

-50%

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream  HT812

1.311.000 đ 2.622.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream HT812

Gateway 2 cổng FXS – WAN/LAN Gigabit

-50%

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream HT702

1.093.000 đ 2.186.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream HT702

Gateway 2 cổng FXS – 1 Lan

-50%

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream HT503

1.530.000 đ 3.060.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream HT503

Gateway 1 cổng FXS – 1 cổng FXO

-50%

Tổng đài grandstream HA100

28.187.000 đ 56.274.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Tổng đài grandstream HA100

Thiết bị tạo HA cho 2 tổng đài UCM6510 chạy backup tự động - Redundant

-50%

Tổng đài ip grandstream UCM6510

43.678.000 đ 87.356.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Tổng đài ip grandstream UCM6510

Tổng đài IP grandstream 1E1, 2FXO, 2FXS cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 2000 máy lẻ SIP, có ghi âm, 200 cuộc gọi đồng thời - Hỗ trợ chạy HA 2 tổng đài (Thêm HA100)

-50%

Tổng đài ip grandstream UCM6208

16.388.000 đ 32.776.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Tổng đài ip grandstream UCM6208

Tổng đài IP grandstream 8 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 800 máy lẻ SIP, có ghi âm, 100 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng mạng LAN

-50%

Tổng đài IP grandsteam UCM6204

9.833.000 đ 19.666.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Tổng đài IP grandsteam UCM6204

Tổng đài IP grandstream 4 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 500 máy lẻ SIP, có ghi âm, 45 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng LAN

-53%

Tổng đài IP grandsteam UCM6202

7.385.000 đ 15.770.000 đ

Tổng đài GRANDSTREAM

Tổng đài IP grandsteam UCM6202

Tổng đài IP grandstream 2 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 500 máy lẻ SIP, có ghi âm, 30 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng LAN

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật