Thiết bị mạng GSM

Thiết bị mạng GSM

Thiết bị mạng GSM

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Thiết bị mạng GSM

Sắp xếp theo:

Card GSM gateway TG200

9.775.000 đ

Thiết bị mạng GSM

Card GSM gateway TG200

Card GSM gateway 2 SIM

BỘ GIAO TIẾP SIM DI ĐỘNG 1 KÊNH FWT-C800

2.300.000 đ

Thiết bị mạng GSM

BỘ GIAO TIẾP SIM DI ĐỘNG 1 KÊNH FWT-C800

Card giao tiếp Sim di động FWT- C800

Thiết bị mạng GSM 2 kênh SIM di động Yeastar TG200

9.775.000 đ

Thiết bị mạng GSM

Thiết bị mạng GSM 2 kênh SIM di động Yeastar TG200

Card GSM gateway 2 SIM – 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật