Thiết bị ghi âm Zibosoft

Thiết bị ghi âm Zibosoft

Thiết bị ghi âm Zibosoft

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Thiết bị ghi âm Zibosoft

Sắp xếp theo:

Thiết bị ghi âm Zibosoft CV1- Box converter

1.955.000 đ

Thiết bị ghi âm Zibosoft

Thiết bị ghi âm Zibosoft CV1- Box converter

Bộ converter kết nối vào tổ hợp điện thoại

Thiết bị ghi âm Zibosoft SZD5016

48.300.000 đ

Thiết bị ghi âm Zibosoft

Thiết bị ghi âm Zibosoft SZD5016

Card ghi âm 16 cổng, ghi âm 16 máy số đồng thời cho các điện thoại số panasonic như KXDT333, DT343, KXT7630, KX-T7633…

Thiết bị ghi âm Zibosoft SZD5008

43.608.000 đ

Thiết bị ghi âm Zibosoft

Thiết bị ghi âm Zibosoft SZD5008

Card ghi âm 8 cổng, ghi âm 8 máy số đồng thời cho các điện thoại số panasonic như KXDT333, DT343, KXT7630, KX-T7633…

Thiết bị ghi âm Zibosoft SZD5004

33.672.000 đ

Thiết bị ghi âm Zibosoft

Thiết bị ghi âm Zibosoft SZD5004

Card ghi âm 4 cổng, ghi âm 4 máy số đồng thời cho các điện thoại số panasonic như KXDT333, DT343, KXT7630, KX-T7633…

Thiết bị ghi âm Zibosoft USB key

1.794.000 đ

Thiết bị ghi âm Zibosoft

Thiết bị ghi âm Zibosoft USB key

USB key cho các dòng card cần USB

Thiết bị ghi âm Zibosoft ZS2016

14.352.000 đ

Thiết bị ghi âm Zibosoft

Thiết bị ghi âm Zibosoft ZS2016

Thiết bị ghi âm 16 cổng, giao tiếp máy tính qua khe PCI

Thiết bị ghi âm Zibosoft Z2108

5.221.000 đ

Thiết bị ghi âm Zibosoft

Thiết bị ghi âm Zibosoft Z2108

Thiết bị ghi âm 8 cổng, giao tiếp máy tính qua khe PCI

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật