Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Thiết bị ghi âm Artech

Sắp xếp theo:

Thiết bị ghi âm Artech  KX8A

6.670.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech KX8A

Card mở rộng 8 kênh giao tiếp sử dụng cho máy ghi âm ARTECH AK8.

Thiết bị ghi âm Artech  AK8

33.856.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AK8

Máy ghi âm 8 cổng, lưu ổ cứng HDD

Thiết bị ghi âm Artech  AQ8LH

22.425.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AQ8LH

Máy ghi âm 8 cổng, lưu ổ cứng HDD

Thiết bị ghi âm Artech  AQ8L

17.457.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AQ8L

Máy ghi âm 8 cổng, lưu thẻ nhớ SD

Thiết bị ghi âm Artech  AQ8

13.386.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AQ8

Máy ghi âm 8 cổng, lưu thẻ nhớ SD,

Thiết bị ghi âm Artech AQ4LH

20.493.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AQ4LH

Máy ghi âm 4 cổng, lưu ổ cứng HDD,

Thiết bị ghi âm Artech AQ4L

11.822.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AQ4L

Máy ghi âm 4 cổng, lưu thẻ nhớ SD, cổng mạng RJ45

Thiết bị ghi âm Artech AQ4

10.672.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AQ4

Máy ghi âm 4 cổng, lưu thẻ nhớ SD,

Thiết bị ghi âm Artech AJ2L

7.130.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AJ2L

Máy ghi âm 2 cổng, lưu thẻ nhớ SD

Thiết bị ghi âm Artech AJ1L

6.256.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AJ1L

Máy ghi âm 1 cổng, lưu thẻ nhớ SD,

Thiết bị ghi âm Artech AR120

3.289.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AR120

Chức năng trả lời tự động, cho phép khách hàng để lại lời nhắn khi đi vắng

Thiết bị ghi âm Artech AR100

2.806.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AR100

Máy ghi âm điện thoại không cần kết nối máy tính,

Thiết bị ghi âm Artech AR3200

53.130.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AR3200

Máy ghi âm 32 cổng, HDD 500Gbyte

Thiết bị ghi âm Artech AR2400

42.090.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AR2400

Máy ghi âm 24 cổng, HDD 500Gbyte

Thiết bị ghi âm Artech AR1600

33.350.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AR1600

Máy ghi âm 16 cổng, HDD 500Gbyte

Thiết bị ghi âm Artech AR800

20.010.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AR800

Máy ghi âm 8 cổng, HDD 500Gbyte

Thiết bị ghi âm Artech AR800 SD

13.478.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AR800 SD

Máy ghi âm 8 cổng, SD 8G

Thiết bị ghi âm Artech AR400

10.120.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AR400

Máy ghi âm 4 cổng, Thẻ nhớ SD 8Gbyte

Thiết bị ghi âm Artech AR200

6.762.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AR200

Máy ghi âm 2 cổng, Thẻ nhớ SD 8Gbyte

Thiết bị ghi âm Artech AR210

6.210.000 đ

Thiết bị ghi âm Artech

Thiết bị ghi âm Artech AR210

Máy ghi âm 2 kênh màn hình cảm ứng

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật