Thẻ nhớ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Thẻ nhớ

Sắp xếp theo:

Thẻ nhớ SD Toshiba 16GB chuyên dụng camera

180.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ SD Toshiba 16GB chuyên dụng camera

SD Toshiba 16GB chuyên dụng camera

Thẻ nhớ SD Toshiba 32GB chuyên dụng camera

345.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ SD Toshiba 32GB chuyên dụng camera

SD Toshiba 32GB chuyên dụng camera

Thẻ nhớ SD Toshiba 64GB chuyên dụng camera

640.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ SD Toshiba 64GB chuyên dụng camera

SD Toshiba 64GB chuyên dụng camera

Thẻ nhớ SD Toshiba 128GB chuyên dụng camera

1.025.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ SD Toshiba 128GB chuyên dụng camera

SD Toshiba 128GB chuyên dụng camera

Thẻ nhớ SD SanDisk 128GB chuyên dụng camera

1.025.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ SD SanDisk 128GB chuyên dụng camera

SD SanDisk 128GB chuyên dụng camera

Thẻ nhớ SD SanDisk 32GB chuyên dụng camera

320.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ SD SanDisk 32GB chuyên dụng camera

SD SanDisk 32GB chuyên dụng camera

Thẻ nhớ SD SanDisk 64GB chuyên dụng camera

615.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ SD SanDisk 64GB chuyên dụng camera

SD SanDisk 64GB chuyên dụng camera

Thẻ nhớ SD Lexar 64GB chuyên dụng camera

615.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ SD Lexar 64GB chuyên dụng camera

SD Lexar 64GB chuyên dụng camera

Thẻ nhớ SD Samsung 32GB chuyên dụng cho camera

380.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ SD Samsung 32GB chuyên dụng cho camera

Thẻ nhớ SD Samsung 32GB chuyên cho camera, tốc độ cao, bảo hành 5 năm

Thẻ nhớ SD Samsung 64GB chuyên dụng cho camera

645.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ SD Samsung 64GB chuyên dụng cho camera

SD Samsung 64GB chuyên dụng cho camera

Thẻ nhớ SD Samsung 128GB chuyên dụng cho camera

1.155.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ SD Samsung 128GB chuyên dụng cho camera

SD Samsung 128GB chuyên dụng cho camera

Thẻ nhớ SD Lexar 128GB chuyên dụng cho camera

1.090.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ SD Lexar 128GB chuyên dụng cho camera

SD Lexar 128GB chuyên dụng cho camera

Thẻ nhớ SD SanDisk 16GB chuyên dụng cho camera

135.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ SD SanDisk 16GB chuyên dụng cho camera

SD SanDisk 16GB chuyên dụng cho camera

Thẻ nhớ SD Lexar 32GB chuyên dụng cho camera

320.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ SD Lexar 32GB chuyên dụng cho camera

SD Lexar 32GB chuyên dụng cho camera

Thẻ nhớ Samsung 32GB chuyên dùng cho camera

390.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ Samsung 32GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 100 MB/s ,Tốc độ Ghi: 60 MB/s

Thẻ nhớ Samsung 64GB chuyên dùng cho camera

650.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ Samsung 64GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 100 MB/s ,Tốc độ Ghi: 60 MB/s

Thẻ nhớ Transcend 64GB chuyên dùng cho camera

630.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ Transcend 64GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 60 MB/s,Tốc độ Ghi: 20 MB/s

Thẻ nhớ Transcend 32GB chuyên dùng cho camera

380.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ Transcend 32GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 60 MB/s ,Tốc độ Ghi: 20 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk 32GB chuyên dùng cho camera

380.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ Sandisk 32GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 80 MB/s, Tốc độ Ghi: 15 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk 64GB chuyên dùng cho camera

630.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ Sandisk 64GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 80 MB/s ,Tốc độ Ghi: 15 MB/s

Thẻ nhớ Lexar 64GB chuyên dùng cho camera HIKVISION

780.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ Lexar 64GB chuyên dùng cho camera HIKVISION

Tốc độ đọc: 95 MB/s ,Tốc độ ghi :30 MB/s

Thẻ nhớ Lexar 32GB chuyên dùng cho camera HIKVISION

430.000 đ

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ Lexar 32GB chuyên dùng cho camera HIKVISION

Tốc độ đọc 95 MB/s ,Tốc độ ghi 30 MB/s

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật