Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Thẻ nhớ chuyên cho camera

Sắp xếp theo:

Thẻ nhớ Hikvision 32GB chuyên dụng cho camera

285.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Hikvision 32GB chuyên dụng cho camera

Tốc độ cao được thiết kế chuyên cho camera Hikvision

 Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme U3 V30 128GB

1.580.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme U3 V30 128GB

Tốc độ đọc: 150 MB/s Tốc độ Ghi: 70 MB/s

 Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra 128GB

1.040.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra 128GB

Tốc độ đọc: 80 MB/s, tốc độ Ghi: 15 MB/s

Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme U3 V30 64GB

690.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme U3 V30 64GB

Tốc độ đọc: 150 MB/s, tốc độ Ghi: 60 MB/s

 Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra 64GB

580.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra 64GB

Tốc độ đọc: 80 MB/s, tốc độ Ghi: 15 MB/s

Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro U3 V30 32GB

580.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro U3 V30 32GB

Tốc độ đọc: 95 MB/s, tốc độ Ghi: 90 MB/s

Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme U3 32GB

500.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme U3 32GB

Tốc độ đọc: 90 MB/s ,tốc độ Ghi: 40 MB/s

Thẻ nhớ SDHC Sandisk Ultra 32GB

350.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ SDHC Sandisk Ultra 32GB

Tốc độ đọc: 80 MB/s, tốc độ ghi: 15 MB/s

Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 16GB

210.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 16GB

Tốc độ đọc: 48 MB/s Tốc độ Ghi: 15 MB/s

Thẻ nhớ SDHC Lexar Professional 633x  64GB

800.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ SDHC Lexar Professional 633x 64GB

Tốc độ đọc: 95 MB/s Tốc độ Ghi: 45 MB/s

Thẻ nhớ SDXC Kingston 64GB class 10 U1

580.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ SDXC Kingston 64GB class 10 U1

Tốc độ đọc: 80 MB/s Tốc độ Ghi: ~15 MB/s

Thẻ nhớ SDHC Kingston 16GB class 10 U1

230.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ SDHC Kingston 16GB class 10 U1

Tốc độ đọc: 80 MB/s Tốc độ Ghi: 10 MB/s

Thẻ nhớ Samsung U3 512GB chuyên dùng cho camera

5.700.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Samsung U3 512GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 100 MB/s, Tốc độ Ghi: 90 MB/s

Thẻ nhớ Samsung U3 256GB chuyên dùng cho camera

2.100.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Samsung U3 256GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 95 MB/s, Tốc độ Ghi: 90 MB/s

Thẻ nhớ Kingston 256GB chuyên dùng cho camera

2.180.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Kingston 256GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 80 MB/s, Tốc độ Ghi: 10 MB/s

Thẻ nhớ Kingston 16GB chuyên dùng cho camera

170.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Kingston 16GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 170 MB/s Tốc độ Ghi: 90 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk Pro V30 A2 256GB chuyên dùng cho camera

3.780.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk Pro V30 A2 256GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 170 MB/s, Tốc độ Ghi: 90 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk Pro V30 A2 400GB chuyên dùng cho camera

5.380.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk Pro V30 A2 400GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 170 MB/s, Tốc độ Ghi: 90 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk A1 400GB chuyên dùng cho camera

3.500.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk A1 400GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 100 MB/s Tốc độ Ghi: 10~15 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk V30 A2 256GB chuyên dùng cho camera

2.900.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk V30 A2 256GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 160 MB/s, Tốc độ Ghi: 90 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk A1 256GB chuyên dùng cho camera

2.180.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk A1 256GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 100 MB/s, Tốc độ Ghi: 10~15 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk pro V30 A2 128GB chuyên cho camera

1.640.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk pro V30 A2 128GB chuyên cho camera

Tốc độ đọc: 170 MB/s, Tốc độ Ghi: 90 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk A1 200GB chuyên dùng cho camera

1.580.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk A1 200GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 100 MB/s, Tốc độ Ghi: 10~15 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk V30 A2 128GB chuyên dùng cho camera

1.380.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk V30 A2 128GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 160 MB/s, Tốc độ Ghi: 90 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk A1 128GB chuyên dùng cho camera

920.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk A1 128GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 100 MB/s Tốc độ Ghi: 10~15 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk Pro V30 A2 64GB chuyên dùng cho camera

1.000.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk Pro V30 A2 64GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 170 MB/s ,Tốc độ Ghi: 90 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk V30 A2 64GB chuyên cho camera

800.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk V30 A2 64GB chuyên cho camera

Tốc độ đọc: 160 MB/s, Tốc độ Ghi: 60 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk Pro V30 A1 32GB

600.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk Pro V30 A1 32GB

Tốc độ đọc: 100 MB/s, Tốc độ Ghi: 90 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk V30 A1 32GB chuyên cho camera

520.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk V30 A1 32GB chuyên cho camera

Tốc độ đọc: 100 MB/s, Tốc độ Ghi: 60 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk A1 64GB chuyên dùng cho camera

580.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk A1 64GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 100 MB/s,Tốc độ Ghi: 10~15 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk A1 32GB chuyên dùng cho camera

330.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk A1 32GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 98 MB/s,Tốc độ Ghi: 10~15 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk A1 16GB chuyên dùng cho camera

220.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk A1 16GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 98 MB/s,Tốc độ Ghi: 10~15 MB/s

Thẻ nhớ Sandisk 16GB chuyên dùng cho camera

160.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Sandisk 16GB chuyên dùng cho camera

Tốc độ đọc: 80 MB/s, Tốc độ Ghi: 10 MB/s

-50%

Thẻ nhớ SAMSUNG 64GB

741.000 đ 1.482.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ SAMSUNG 64GB

Tốc độ đọc 80MB/s, tốc độ ghi 20MB/s

-50%

Thẻ nhớ Lexar 32GB

455.000 đ 910.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ Lexar 32GB

Tốc độ đọc 48MB/s, tốc độ ghi 20MB/s

Thẻ nhớ SD Toshiba 128GB chuyên dụng camera

1.025.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ SD Toshiba 128GB chuyên dụng camera

SD Toshiba 128GB chuyên dụng camera

Thẻ nhớ SD SanDisk 128GB chuyên dụng camera

1.025.000 đ

Thẻ nhớ chuyên cho camera

Thẻ nhớ SD SanDisk 128GB chuyên dụng camera

SD SanDisk 128GB chuyên dụng camera

« 1 2 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo