Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Tai nghe Headphones - Plantronics

Sắp xếp theo:

Tai nghe Call center Vbet  VT9600

2.256.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Call center Vbet VT9600

Tai nghe call center không dây bluetooth

Tai nghe Call center Vbet  VT9500

1.842.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Call center Vbet VT9500

Tai nghe call center không dây bluetooth

-0%

Tai nghe Headphones - Plantronics HCS600-USB

1.260.000 đ 1.260.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics HCS600-USB

Jack cắm USB kết nối máy tính.

-0%

Tai nghe Headphones - Plantronics HCS600

920.000 đ 920.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics HCS600

Nghe 1 bên tai, dùng cắm với mọi loại điện thoại

-0%

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP12-PC

1.160.000 đ 1.160.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP12-PC

Tai nghe thiết kế đơn giản choàng qua đầu, đeo 2 bên tai.

-0%

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP12-QD

1.060.000 đ 1.060.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP12-QD

Microphone có thể điều chỉnh phù hợp khi sử dụng

-0%

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP12-DP

940.000 đ 940.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP12-DP

Tai nghe thiết kế đơn giản choàng qua đầu, đeo 2 bên tai.

-0%

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP12-Avaya

940.000 đ 940.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP12-Avaya

Tai nghe thiết kế đơn giản choàng qua đầu, đeo 2 bên tai.

-0%

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP12-Cisco

940.000 đ 940.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP12-Cisco

Tai nghe thiết kế đơn giản choàng qua đầu, đeo 2 bên tai.

-0%

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP11-PC

860.000 đ 860.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP11-PC

Thiết kế tai nghe đơn giản đeo 1 bên tai, choàng qua đầu.

-0%

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP11-QD

760.000 đ 760.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP11-QD

Thiết kế tai nghe đơn giản đeo 1 bên tai, choàng qua đầu.

-0%

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP11-Avaya

660.000 đ 660.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP11-Avaya

Thiết kế tai nghe đơn giản đeo 1 bên tai, choàng qua đầu.

-0%

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP11-Cisco

660.000 đ 660.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics Practica SP11-Cisco

Thiết kế tai nghe đơn giản đeo 1 bên tai, choàng qua đầu.

-0%

Tai nghe Headphones - Plantronics Audio 355

770.000 đ 770.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics Audio 355

Thiết kế tai nghe 2 bên, choàng qua đầu có thể xoay hoặc uốn cong.

-0%

Tai nghe Headphones - Plantronics Audio 326

570.000 đ 570.000 đ

Tai nghe Headphones - Plantronics

Tai nghe Headphones - Plantronics Audio 326

Thiết kế tai nghe đeo 2 bên, choàng qua đầu có thể xoay và uốn cong.

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật