Thiết bị mạng EdgeCore

Thiết bị mạng EdgeCore

Thiết bị mạng EdgeCore

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Thiết bị mạng EdgeCore

Sắp xếp theo:

Switch PoE 20-Port Edgecore ECS4620-28P

100.000 đ

Thiết bị mạng EdgeCore

Switch PoE 20-Port Edgecore ECS4620-28P

24 ports 10/100/1000Base-T POE + 2 10G SFP + plus 1 slot

Switch PoE 20-Port Edgecore ECS4210-28P

100.000 đ

Thiết bị mạng EdgeCore

Switch PoE 20-Port Edgecore ECS4210-28P

24 ports 10/100/1000 Ethernet PoE

Switch PoE 24-Port Edgecore ECS4120-28P

100.000 đ

Thiết bị mạng EdgeCore

Switch PoE 24-Port Edgecore ECS4120-28P

24 ports 10/100/1000Base-T POE + 4 10G SFP + 01

Switch PoE 24-Port EdgecoreECS2020-28T

5.089.000 đ

Thiết bị mạng EdgeCore

Switch PoE 24-Port EdgecoreECS2020-28T

24 ports 10/100/1000Base-T + 4G SFP

Switch PoE 8-Port Edgecore ECS2020-10T

3.040.000 đ

Thiết bị mạng EdgeCore

Switch PoE 8-Port Edgecore ECS2020-10T

8 ports 10/100/1000Base-T + 2G SFP

Switch PoE 24-Port Edgecore ECS2020-28P

11.100.375 đ

Thiết bị mạng EdgeCore

Switch PoE 24-Port Edgecore ECS2020-28P

24 ports 10/100/1000Base-T PoE+ + 4G SF

Switch PoE 8-Port Edgecore ECS2020-10P

5.430.000 đ

Thiết bị mạng EdgeCore

Switch PoE 8-Port Edgecore ECS2020-10P

8 ports 10/100/1000Base-T PoE+ + 2G SFP

Switch PoE 48-Port Edgecore ECS2100-52T

15.882.000 đ

Thiết bị mạng EdgeCore

Switch PoE 48-Port Edgecore ECS2100-52T

48 ports 10/100/1000Base-T + 4G SFP

Switch PoE 24-Port Edgecore ECS2100-28T

6.660.225 đ

Thiết bị mạng EdgeCore

Switch PoE 24-Port Edgecore ECS2100-28T

24 ports 10/100/1000Base-T + 4G SFP

Switch PoE 8-Port Edgecore ECS2100-10T

4.098.600 đ

Thiết bị mạng EdgeCore

Switch PoE 8-Port Edgecore ECS2100-10T

8 ports 10/100/1000 Ethernet.

Switch PoE 24-Port Edgecore ECS2100-28PP

17.419.000 đ

Thiết bị mạng EdgeCore

Switch PoE 24-Port Edgecore ECS2100-28PP

24 ports 10/100/1000Base-T PoE+ + 4G SFP

Switch PoE 24-Port Edgecore ECS2100-28P

14.345.000 đ

Thiết bị mạng EdgeCore

Switch PoE 24-Port Edgecore ECS2100-28P

24 ports 10/100/1000Base-T PoE+ + 4G SFP

PoE 8-Port Edgecore ECS2100-10P

7.172.550 đ

Thiết bị mạng EdgeCore

PoE 8-Port Edgecore ECS2100-10P

8 ports 10/100/1000 Ethernet PoE

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo