camera Samsung | lắp đặt camera samsung

camera Samsung | lắp đặt camera samsung

camera Samsung | lắp đặt camera samsung

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
SAMSUNG

Sắp xếp theo:

-50%

Camera AHD SAMSUNG SCD-6013/CAP

1.919.733 đ 3.839.466 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG SCD-6013/CAP

Full HD Dome Camera, Motion Detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCM-9020VQ/CAP

14.877.068 đ 29.754.136 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCM-9020VQ/CAP

Full HD 360˚ multi-directional camera, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCD-6070R/CAP

3.620.087 đ 7.240.173 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCD-6070R/CAP

Full HD, IR viewable length 20m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCD-6080R/CAP

3.967.218 đ 7.934.436 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCD-6080R/CAP

Full HD, IR viewable length 20m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCD-7010R/CAP

2.429.921 đ 4.859.842 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCD-7010R/CAP

QHD (4MP), IR Viewable Length 20m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCD-7020R/CAP

2.429.921 đ 4.859.842 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCD-7020R/CAP

QHD (4MP), IR Viewable Length 25m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCD-7030R/CAP

2.429.921 đ 4.859.842 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCD-7030R/CAP

QHD (4MP), IR Viewable Length 30m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCD-7070R/CAP

3.669.677 đ 7.339.354 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCD-7070R/CAP

QHD (4MP) Analog IR Dome, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCV-6070R/CAP

4.066.399 đ 8.132.797 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCV-6070R/CAP

Full HD, IR viewable length 30m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCV-6080R/CAP

4.463.120 đ 8.926.241 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCV-6080R/CAP

Full HD, IR viewable length 30m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCV-7010R/CAP

2.727.462 đ 5.454.925 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCV-7010R/CAP

QHD (4MP), IR Viewable Length 20m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCV-7020R/CAP

2.727.462 đ 5.454.925 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCV-7020R/CAP

QHD (4MP), IR Viewable Length 25m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCV-7030R/CAP

2.727.462 đ 5.454.925 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCV-7030R/CAP

QHD (4MP), IR Viewable Length 30m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCO-6070R/CAP

4.066.399 đ 8.132.797 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCO-6070R/CAP

Full HD resolution, IR viewable length 30m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCO-6080R/CAP

4.463.120 đ 8.926.241 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCO-6080R/CAP

Full HD resolution, IR viewable length 30m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCO-7010R/CAP

2.727.462 đ 5.454.925 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCO-7010R/CAP

QHD (4MP) Analog IR Bullet Camera, IR Viewable Length 20m

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCO-7020R/CAP

2.727.462 đ 5.454.925 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCO-7020R/CAP

QHD (4MP) Analog IR Bullet Camera, IR Viewable Length 25m

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCO-7030R/CAP

2.727.462 đ 5.454.925 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCO-7030R/CAP

QHD (4MP) Analog IR Bullet Camera, IR Viewable Length 30m

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCO-7070R/CAP

4.066.399 đ 8.132.797 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCO-7070R/CAP

QHD (4MP) Analog IR Bullet Camera, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG SCB-6003/CAP

2.479.511 đ 4.959.023 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG SCB-6003/CAP

Full HD (1,920 x 1,080 30fps) resolution, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG SCB-6003PH/CAP

2.777.053 đ 5.554.105 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG SCB-6003PH/CAP

2M AHD, DWDR, D/N (ICR), AC220V

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCB-6000/CAP

2.429.921 đ 4.859.842 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCB-6000/CAP

Full HD resolution, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCB-6000PH/CAP

2.975.414 đ 5.950.827 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCB-6000PH/CAP

2M AHD, WDR(120dB), D/N (ICR), AC220V

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCB-6001/CAP

3.322.545 đ 6.645.090 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCB-6001/CAP

Full HD, Motion detection, Anti-Vandal

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCB-7000/CAP

2.429.921 đ 4.859.842 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCB-7000/CAP

QHD (4MP) Analog Box Camera, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG HCB-7000PH/CAP

2.975.414 đ 5.950.827 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG HCB-7000PH/CAP

4M AHD, DWDR, D/N(ICR), AC220V

-50%

Camera PTZ AHD SAMSUNG HCP-6230H/CAP

18.001.252 đ 36.002.505 đ

SAMSUNG

Camera PTZ AHD SAMSUNG HCP-6230H/CAP

Full HD, Powerful 23x Zoom, Digitial 16x

-50%

Camera PTZ AHD SAMSUNG HCP-6230/CAP

16.315.185 đ 32.630.369 đ

SAMSUNG

Camera PTZ AHD SAMSUNG HCP-6230/CAP

Full HD, Powerful 23x Zoom, Digitial 16x

-50%

Camera PTZ AHD SAMSUNG HCP-6320H/CAP

24.249.621 đ 48.499.242 đ

SAMSUNG

Camera PTZ AHD SAMSUNG HCP-6320H/CAP

Full HD, Powerful 32x zoom, Digital 16x

-50%

Camera PTZ AHD SAMSUNG HCP-6320/CAP

22.067.651 đ 44.135.302 đ

SAMSUNG

Camera PTZ AHD SAMSUNG HCP-6320/CAP

PTZ Full HD, 32x zoom, Digital 16x

-50%

Camera AHD SAMSUNG SCD-6023R/CAP

1.735.658 đ 3.471.316 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG SCD-6023R/CAP

Full HD, IR viewable length 20m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG SCD-6083R/CAP

2.925.823 đ 5.851.647 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG SCD-6083R/CAP

Full HD, IR viewable length 20m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG SCV-6023R/CAP

4.810.252 đ 9.620.504 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG SCV-6023R/CAP

Full HD, IR viewable length 20m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG SCV-6083R/CAP

5.256.564 đ 10.513.128 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG SCV-6083R/CAP

Full HD, IR viewable length 30m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG SCO-6023R/CAP

2.479.511 đ 4.959.023 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG SCO-6023R/CAP

Full HD, IR viewable length 20m, Motion detection

-50%

Camera AHD SAMSUNG SCO-6083R/CAP

3.868.038 đ 7.736.075 đ

SAMSUNG

Camera AHD SAMSUNG SCO-6083R/CAP

2MP, IR viewable length 30m, Motion detection

-50%

Camera AHD SamSung SCD-6013

1.891.269 đ 3.782.538 đ

SAMSUNG

Camera AHD SamSung SCD-6013

1080p Analog HD Dome Camera

-50%

Camera AHD SamSung HCM-9020VQ

15.334.617 đ 30.669.234 đ

SAMSUNG

Camera AHD SamSung HCM-9020VQ

1080p 360˚ multi-directional camera

-50%

Camera AHD SamSung HCD-6070R

3.731.423 đ 7.462.846 đ

SAMSUNG

Camera AHD SamSung HCD-6070R

1080p Analogue HD IR Dome Camera

-50%

Camera AHD SamSung HCD-6080R

4.089.231 đ 8.178.462 đ

SAMSUNG

Camera AHD SamSung HCD-6080R

1080p Analog HD IR Dome Camera

« 1 2 3 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật