RIFATRON

RIFATRON

RIFATRON

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
RIFATRON

Sắp xếp theo:

-50%

Đầu ghi hình HDSDI RIFATRON HD3-16U

38.350.000 đ 76.700.000 đ

RIFATRON

Đầu ghi hình HDSDI RIFATRON HD3-16U

16 kênh,Ổ cứng lưu trữ: 6 HDD + 2 eSATA hỗ trợ lên đến 36 TB

-50%

Đầu ghi hình HDSDI RIFATRON SH3-16U

25.350.000 đ 50.700.000 đ

RIFATRON

Đầu ghi hình HDSDI RIFATRON SH3-16U

16 kênh,Ổ cứng lưu trữ: 2 HDD (or 1HDD & 1 eSATA) hỗ trợ lên đến 8 TB

-50%

Đầu ghi hình HDSDI RIFATRON SH3-08U

17.940.000 đ 35.880.000 đ

RIFATRON

Đầu ghi hình HDSDI RIFATRON SH3-08U

8 kênh,Ổ cứng lưu trữ: 2 HDD (or 1HDD & 1 eSATA) hỗ trợ lên đến 12 TB

-50%

Đầu ghi hình HDSDI RIFATRON SH2-804

13.175.500 đ 26.351.000 đ

RIFATRON

Đầu ghi hình HDSDI RIFATRON SH2-804

8 kênh,Ổ cứng lưu trữ: 2 HDD (or 1HDD & 1 eSATA) hỗ trợ lên đến 8 TB

-50%

Đầu ghi hình HDSDI RIFATRON SH3-04U

11.440.000 đ 22.880.000 đ

RIFATRON

Đầu ghi hình HDSDI RIFATRON SH3-04U

4 kênh,Ổ cứng lưu trữ: 2 HDD (or 1HDD & 1 eSATA) hỗ trợ lên đến 12 TB

-50%

Đầu ghi hình AHD RIFATRON HD4-816A

31.850.000 đ 63.700.000 đ

RIFATRON

Đầu ghi hình AHD RIFATRON HD4-816A

16 kênh,Ổ cứng lưu trữ: 6 HDD + 2 eSATA hỗ trợ lên đến 36 TB

-50%

Đầu ghi hình AHD RIFATRON SH4-816A

16.770.000 đ 33.540.000 đ

RIFATRON

Đầu ghi hình AHD RIFATRON SH4-816A

16 kênh,Ổ cứng lưu trữ: 2 HDD (or 1HDD & 1 eSATA) hỗ trợ lên đến 12 TB

-50%

Đầu ghi hình AHD RIFATRON SH4-808A

12.350.000 đ 24.700.000 đ

RIFATRON

Đầu ghi hình AHD RIFATRON SH4-808A

8 kênh,Ổ cứng lưu trữ: 2 HDD (or 1HDD & 1 eSATA) hỗ trợ lên đến 12 TB

-50%

Đầu ghi hình AHD RIFATRON EH4-804A

5.070.000 đ 10.140.000 đ

RIFATRON

Đầu ghi hình AHD RIFATRON EH4-804A

4 kênh,Ổ cứng lưu trữ: 1HDD hỗ trợ lên đến 6T

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật