Phụ kiện quang

Phụ kiện quang

Phụ kiện quang

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Phụ kiện quang

Sắp xếp theo:

Dây nối quang SC/UPC 1.5m 0.9mm

20.000 đ

Phụ kiện quang

Dây nối quang SC/UPC 1.5m 0.9mm

Dây nối quang SC/UPC, 1.5m, 0.9mm

Măng xông quang 96FO MX-96

616.000 đ

Phụ kiện quang

Măng xông quang 96FO MX-96

Măng xông quang (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

Măng xông quang 72FO MX-72

568.000 đ

Phụ kiện quang

Măng xông quang 72FO MX-72

Măng xông quang (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

Măng xông quang 60FO MX-60

544.000 đ

Phụ kiện quang

Măng xông quang 60FO MX-60

Măng xông quang (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

Măng xông quang 48FO MX-48

520.000 đ

Phụ kiện quang

Măng xông quang 48FO MX-48

Măng xông quang (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

Măng xông quang 36FO MX-36

496.000 đ

Phụ kiện quang

Măng xông quang 36FO MX-36

Măng xông quang (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

Măng xông quang 32FO MX-32

488.000 đ

Phụ kiện quang

Măng xông quang 32FO MX-32

Măng xông quang (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

Măng xông quang 24FO MX-24

472.000 đ

Phụ kiện quang

Măng xông quang 24FO MX-24

Măng xông quang (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

Măng xông quang 16FO MX-16

456.000 đ

Phụ kiện quang

Măng xông quang 16FO MX-16

Măng xông quang (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

Măng xông quang 12FO MX-12

428.000 đ

Phụ kiện quang

Măng xông quang 12FO MX-12

Măng xông quang (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

Măng xông quang 8FO MX-08

418.000 đ

Phụ kiện quang

Măng xông quang 8FO MX-08

Măng xông quang (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

Măng xông quang 4FO MX-04

410.000 đ

Phụ kiện quang

Măng xông quang 4FO MX-04

Măng xông quang (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

ODF khay cố định gằn Rack ODF-VSKY-CD-12

538.000 đ

Phụ kiện quang

ODF khay cố định gằn Rack ODF-VSKY-CD-12

ODF khay cố định RACK 19” (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

Hộp phối quang ODF-FTTH-08

340.000 đ

Phụ kiện quang

Hộp phối quang ODF-FTTH-08

ODF 8FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối quang)

Hộp phối quang ODF-FTTH-04

190.000 đ

Phụ kiện quang

Hộp phối quang ODF-FTTH-04

ODF 4FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối quang)

Hộp phối quang ODF-FTTH-02

120.000 đ

Phụ kiện quang

Hộp phối quang ODF-FTTH-02

ODF 2FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối quang)

Bộ chia quang mini 1x64 SC/APC

4.360.000 đ

Phụ kiện quang

Bộ chia quang mini 1x64 SC/APC

Xuất xứ: China

Bộ chia quang mini 1x32 SC/APC

1.840.000 đ

Phụ kiện quang

Bộ chia quang mini 1x32 SC/APC

Xuất xứ: China

Hộp phối quang ODF 24FO

1.440.000 đ

Phụ kiện quang

Hộp phối quang ODF 24FO

Vỏ hộp ODF 24 FO, khay cố định, đầy đủ phụ kiện, chuẩn APC

Măng xông 12FO

396.000 đ

Phụ kiện quang

Măng xông 12FO

Chứa mối nối hàn quang đầy đủ phụ kiện: Cao su non, colie, ống co nhiệt, buộc lạt

Bộ splitter 1x8 SC/SC

600.000 đ

Phụ kiện quang

Bộ splitter 1x8 SC/SC

Bộ Splitter quang: SC 1 ra 8 (Thiết bị quang thụ động)

Bộ splitter 1x4 SC/SC

500.000 đ

Phụ kiện quang

Bộ splitter 1x4 SC/SC

Bộ Splitter quang: SC 1 ra 4 (Thiết bị quang thụ động)

Bộ splitter 1x8 FC/FC

600.000 đ

Phụ kiện quang

Bộ splitter 1x8 FC/FC

Bộ Splitter quang: FC 1 ra 8 ( Thiết bị quang thụ động)

Bộ splitter 1x4 FC/FC

500.000 đ

Phụ kiện quang

Bộ splitter 1x4 FC/FC

Bộ Splitter quang: FC 1 ra 4 ( Thiết bị quang thụ động)

Bộ splitter 1x2 FC/FC

240.000 đ

Phụ kiện quang

Bộ splitter 1x2 FC/FC

Bộ Splitter quang: FC 1 ra 2 ( Thiết bị quang thụ động)

Adaptor quang FC/PC loại đơn

6.400 đ

Phụ kiện quang

Adaptor quang FC/PC loại đơn

Kết nối giữa dây nối quang với dây nhảy quang, Có ren vặn

Adaptor quang SC/PC loại đơn

6.000 đ

Phụ kiện quang

Adaptor quang SC/PC loại đơn

Được lắp hằm mục đích kết nối giữa dây nối quang với dây nhảy quang

Rệp nối dây quang

5.800 đ

Phụ kiện quang

Rệp nối dây quang

Dùng nối dây quang tới dây nhảy - Nối dây quang bị đứt

Dây nhảy quang đơn sợi FC - FC

56.000 đ

Phụ kiện quang

Dây nhảy quang đơn sợi FC - FC

Singlemode, chiều dài 3m, Dùng đấu nối các bộ Convert quang Video

Dây nhảy quang đơn sợi FC-SC

58.000 đ

Phụ kiện quang

Dây nhảy quang đơn sợi FC-SC

Singlemode, chiều dài 3m, Dùng đấu nối các bộ Convert quang Video

« 1 2 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật