Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính để bàn - PC Dell

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Máy tính để bàn - PC Dell

Sắp xếp theo:

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 7810 42PT78DW05

103.150.000 đ 137.189.500 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 7810 42PT78DW05

Intel Xeon Processor E5-2630 v4, Windows 10 Pro, Ram 16GB

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 7810 42PT78D004

56.240.000 đ 74.799.200 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 7810 42PT78D004

Intel Xeon Processor E5-2620 v4, Ram 16GB, Hard drive 2TB

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 7810 42PT78D003

52.490.000 đ 69.811.700 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 7810 42PT78D003

Intel Xeon Processor E5-2609 v4, Ram 16GB, Hard drive 2TB

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 7810 42PT78D002

53.020.000 đ 70.516.600 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 7810 42PT78D002

Intel Xeon Processor E5-2603 v4, Ram 32GB, Hard drive 2TB

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 7810 42PT78D001

40.710.000 đ 54.144.300 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 7810 42PT78D001

Intel Xeon Processor E5-2603 v4, Ram 16GB, Hard drive 2TB

-25%

Máy tính Dell Precision 5720 42PO570001

56.248.000 đ 74.809.840 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision 5720 42PO570001

All in one, 7th Gen Intel Core i7-7700, Ram 16GB, Wireless, Bluetooth

-25%

Máy tính Dell Precision T5810 42PT58DW12

38.197.000 đ 50.802.010 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision T5810 42PT58DW12

Intel Xeon Processor E5-1620 v4, Ram 8GB, Windows 10 Pro, Hard drive 1TR

-25%

Máy tính Dell Precision T5810 42PT58DW14

31.610.000 đ 42.041.300 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision T5810 42PT58DW14

Intel Xeon Processor E5-1607 v4, Ram 8GB, Windows 10 Pro, Hard drive 1TB

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D013

31.300.000 đ 41.629.000 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D013

Intel Xeon E3-1270 v6, Ram 16GB, Hard drive 2TB

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D016

20.656.000 đ 27.472.480 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D016

Intel Xeon Processor E3-1225 v5, Ram 16GB, Hard drive 1TB

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D006

20.656.000 đ 27.472.480 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D006

Intel Xeon Processor E3-1225 v5, Ram 16GB, Hard drive 1TB

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D015

19.707.000 đ 26.210.310 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D015

Intel Xeon Processor E3-1225 v5, Ram 8GB, Hard drive 1TB

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D005

19.707.000 đ 26.210.310 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D005

Intel Xeon Processor E3-1225 v5, Ram 8GB, Hard drive 1TB

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D017

19.116.000 đ 25.424.280 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D017

Intel Xeon Processor E3-1220 v5, Ram 8GB, Hard drive 1TB

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D004

19.116.000 đ 25.424.280 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D004

Intel Xeon Processor E3-1220 v5, Ram 8GB, Hard drive 1TB

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D014

21.500.000 đ 28.595.000 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D014

6th Intel Core i7-6700, Intel® C236 Chipset, Ram 8GB, Hard drive 1TB

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D003

21.670.000 đ 28.821.100 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 3620 42PT36D003

6th IntelCore i7-6700, Intel® C236 Chipset, Ram 8GB, Hard drive 1TB

-25%

Máy tính Dell Precision Tower 3420 42PT34D001

27.320.000 đ 36.335.600 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Precision Tower 3420 42PT34D001

Intel Xeon E3-1240 v6, Windows 10 Pro, Ram 8GB, Hard drive 256GB

-25%

Máy tính Dell Optilex 5050 SFF 42OT550005

15.315.000 đ 20.368.950 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Optilex 5050 SFF 42OT550005

Intel Core i7-7700, supports Windows 10, Ram 8GB, Hard drive 1TB

-25%

Máy tính Dell Optilex 5050 SFF 42OT550004

15.315.000 đ 20.368.950 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Optilex 5050 SFF 42OT550004

Intel Core i7-7700,supports Windows 10, Ram 8GB, Hard Drive 1TB

-25%

Máy tính Dell Optilex 5050 SFF 42OT550003

15.185.000 đ 20.196.050 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Optilex 5050 SFF 42OT550003

Intel Core i7-7700, supports Windows 10, Ram 8GB, Hard drive 500GB

-25%

Máy tính Dell Optilex 5050 SFF 42OT550W05

15.742.000 đ 20.936.860 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Optilex 5050 SFF 42OT550W05

Intel Core i5-7500, Windows 10 Pro, Ram 8GB, Hard drive 1TB

-25%

Máy tính Dell Optilex 5050 SFF 42OT550002

12.476.000 đ 16.593.080 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Optilex 5050 SFF 42OT550002

Intel Core i5-7500, supports Windows 10, Ram 8GB, Hard drive 1TB

-25%

Máy tính Dell Optilex 5050 SFF 42OT550001

11.447.000 đ 15.224.510 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Optilex 5050 SFF 42OT550001

Intel Core i5-7500, supports Windows 10, Ram 4GB, Hard Drive 1TB

-25%

Máy tính Dell Optiplex 3050 All in one 42OA350016

14.280.000 đ 18.992.400 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Optiplex 3050 All in one 42OA350016

Intel Core i5-7500T, supports Windows 10, Ram 4GB, Camera 1MP webcam

-25%

Máy tính Dell Optiplex 3050 All in one 42OA350014

14.280.000 đ 18.992.400 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Optiplex 3050 All in one 42OA350014

Intel Core i5-7500T, supports Windows 10, Ram 4GB, Camera 1MP webcam

-25%

Máy tính Dell Optiplex 3050 All in one 42OA350015

11.741.000 đ 15.615.530 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Optiplex 3050 All in one 42OA350015

Intel Core i3-7100T, supports Windows 10, Ram 4GB , Camera 1MP Webcam

-25%

Máy tính Dell Optiplex 3050 All in one 42OA350013

11.741.000 đ 15.615.530 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell Optiplex 3050 All in one 42OA350013

Intel Core i3-7100T, supports Windows 10, Ram 4GB, Camera 1MP Webcam

-25%

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350008

10.410.000 đ 13.845.300 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350008

Intel Core i5-7500T, supports Windows 10, Ram :4GB (1x4GB), Wireless

-25%

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350004

10.410.000 đ 13.845.300 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350004

Intel Core i5-7500T, supports Windows 10, Ram 4GB (1x4GB), Wireless

-25%

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350007

10.150.000 đ 13.499.500 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350007

Intel Core i5-7500T, supports Windows 10, Ram :4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4

-25%

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350003

10.150.000 đ 13.499.500 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350003

Intel Core i5-7500T, supports Windows 10, Ram 4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4

-25%

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350006

7.830.000 đ 10.413.900 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350006

Intel Core i3-7100T, supports Windows 10, Ram :4GB (1x4GB), Wireless

-25%

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350002

7.830.000 đ 10.413.900 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350002

Intel Core i3-7100T, supports Windows 10/Linux, Ram :4GB (1x4GB), Wireless

-25%

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350005

7.540.000 đ 10.028.200 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350005

Intel Core i3-7100, supports Windows 10, Ram :4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4

-25%

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350001

7.540.000 đ 10.028.200 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính Dell OPTIPLEX 3050 Micro 42OC350001

Intel Core i3-7100T, supports Windows 10, Ram 4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4

-25%

Máy tính để bàn - PC Dell OPTIPLEX 3050 MT 42OT35D006

13.240.000 đ 17.609.200 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính để bàn - PC Dell OPTIPLEX 3050 MT 42OT35D006

Intel Core i5-7500, supports Windows 10/Linux, Intel B250 Chipset, RAM 4GB

-25%

Máy tính để bàn - PC Dell OPTIPLEX 3050 MT 42OT350W04

13.505.000 đ 17.961.650 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính để bàn - PC Dell OPTIPLEX 3050 MT 42OT350W04

Intel Core i5-7500, supports Windows 10/Linux, Intel B250 Chipset, RAM 4GB

-25%

Máy tính để bàn - PC Dell OPTIPLEX 3050 MT 42OT350008

11.286.000 đ 15.010.380 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính để bàn - PC Dell OPTIPLEX 3050 MT 42OT350008

Intel Core i5-7500, supports Windows 10/Linux, Intel B250 Chipset, RAM 8GB

-25%

Máy tính để bàn - PC Dell OPTIPLEX 3050 MT 42OT350003

11.286.000 đ 15.010.380 đ

Máy tính để bàn - PC Dell

Máy tính để bàn - PC Dell OPTIPLEX 3050 MT 42OT350003

Intel Core i5-7500, supports Windows 10/Linux, Intel B250 Chipset, RAM 8GB

« 1 2 3 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo