Máy lạnh Hitachi

Máy lạnh Hitachi

Máy lạnh Hitachi

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Máy lạnh Hitachi

Sắp xếp theo:

-0%

Máy Lạnh HITACHI 1Hp RAS-SD10CD/RAC-SX10CD

9.965.500 đ 9.965.500 đ

Máy lạnh Hitachi

Máy Lạnh HITACHI 1Hp RAS-SD10CD/RAC-SX10CD

Máy Lạnh HITACHI 1Hp RAS-SD10CD/RAC-SX10CD

-0%

Máy Lạnh HITACHI 1HP RAS-SD10CD/RAC-SX10CD (G)

10.250.500 đ 10.250.500 đ

Máy lạnh Hitachi

Máy Lạnh HITACHI 1HP RAS-SD10CD/RAC-SX10CD (G)

Máy Lạnh HITACHI 1HP RAS-SD10CD/RAC-SX10CD (G)

-0%

Máy Lạnh HITACHI 1.5Hp RAS-SD13CD/RAC-SX13CD (G)

13.005.500 đ 13.005.500 đ

Máy lạnh Hitachi

Máy Lạnh HITACHI 1.5Hp RAS-SD13CD/RAC-SX13CD (G)

Máy Lạnh HITACHI 1.5Hp RAS-SD13CD/RAC-SX13CD (G)

-0%

Máy Lạnh HITACHI 1.5Hp RAS-SD13CD/RAC-SX13CD

12.720.500 đ 12.720.500 đ

Máy lạnh Hitachi

Máy Lạnh HITACHI 1.5Hp RAS-SD13CD/RAC-SX13CD

Máy Lạnh HITACHI 1.5Hp RAS-SD13CD/RAC-SX13CD

-0%

Máy Lạnh HITACHI 1.5Hp RAS-F13CF/RAC-F13CF

7.780.500 đ 7.780.500 đ

Máy lạnh Hitachi

Máy Lạnh HITACHI 1.5Hp RAS-F13CF/RAC-F13CF

Máy Lạnh HITACHI 1.5Hp RAS-F13CF/RAC-F13CF

-0%

Máy Lạnh HITACHI 2Hp RAS-F18CF/RAC-F18CF

13.585.000 đ 13.585.000 đ

Máy lạnh Hitachi

Máy Lạnh HITACHI 2Hp RAS-F18CF/RAC-F18CF

Máy Lạnh HITACHI 2Hp RAS-F18CF/RAC-F18CF

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật