Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Máy chiếu PANASONIC

Sắp xếp theo:

--1%

Máy chiếu PANASONIC PT-DZ870EK

315.000.000 đ 310.500.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-DZ870EK

Bóng đèn 420W UHM x 2

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-DZ780BA

207.900.000 đ 207.900.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-DZ780BA

Bóng đèn 310W UHM x 2

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-DX820B

120.900.000 đ 120.900.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-DX820B

Bóng đèn 310W UHM x 2

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-RZ470EAK

98.750.000 đ 98.750.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-RZ470EAK

LED/ Laser-Combined 20,000 giờ (No Lamp Replace)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-RZ370E

93.600.000 đ 93.600.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-RZ370E

LED/Leser-Combined 20.000 giờ ( No lamp Replace)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-RW430EAK

84.500.000 đ 84.500.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-RW430EAK

LED/Leser-Combined 20.000 giờ ( No lamp Replace)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-RW330E

66.000.000 đ 66.000.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-RW330E

LED/Leser-Combined 20.000 giờ ( No lamp Replace)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT- TX410

23.000.000 đ 23.000.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT- TX410

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT- TW351R

26.870.000 đ 26.870.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT- TW351R

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT- TW350

26.980.000 đ 26.980.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT- TW350

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-EZ770E

159.600.000 đ 159.600.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EZ770E

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 4500 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-EX800Z

99.600.000 đ 99.600.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EX800Z

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 4500 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-EX620E

67.350.000 đ 67.350.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EX620E

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 5000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-EW640E

84.900.000 đ 84.900.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EW640E

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 4500 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VX605N

36.440.000 đ 36.440.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VX605N

Tuổi thọ Filter trên 7000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VX600

26.950.000 đ 26.950.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VX600

Tuổi thọ đèn lên tới 7.000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-EZ590E

83.900.000 đ 83.900.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EZ590E

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 5.000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ570

52.490.000 đ 52.490.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ570

Tuổi thọ đèn: 7.000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VW535N

41.850.000 đ 41.850.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW535N

Tuổi thọ bóng đèn: Tối đa 7000 giờ (Eco).

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VW530

25.640.000 đ 25.640.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW530

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VW355N

27.790.000 đ 27.790.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW355N

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VW350

17.550.000 đ 17.550.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW350

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VX425N

21.940.000 đ 21.940.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VX425N

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VX420

17.990.000 đ 17.990.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VX420

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB412

16.490.000 đ 16.490.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB412

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB382

12.990.000 đ 12.990.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB382

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB423

16.640.000 đ 16.640.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB423

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB383

13.400.000 đ 13.400.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB383

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB303

11.300.000 đ 11.300.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB303

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ Bóng đèn 230W UHM

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LW312

13.490.000 đ 13.490.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LW312

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-SX320

12.590.000 đ 12.590.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-SX320

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 5000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB280

9.590.000 đ 9.590.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB280

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 8000 giờ

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật