MAINBOARD INTEL SERVER

MAINBOARD INTEL SERVER

MAINBOARD INTEL SERVER

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
MAINBOARD INTEL SERVER

Sắp xếp theo:

MAINBOARD INTEL DBS1200SPS (C232 - Sk 1151)

4.158.000 đ

MAINBOARD INTEL SERVER

MAINBOARD INTEL DBS1200SPS (C232 - Sk 1151)

Intel® C232 Chipset,hỗ trợ CPU Socket 1151

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật