Khóa điện kiểm soát ra vào

Khóa điện kiểm soát ra vào

Khóa điện kiểm soát ra vào

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Khóa điện kiểm soát ra vào

Sắp xếp theo:

-0%

Khóa cửa điện từ VIRO VR-223

2.799.000 đ 2.799.000 đ

Khóa điện kiểm soát ra vào

Khóa cửa điện từ VIRO VR-223

Đóng mở khóa bằng chìa, bằng điện, điều khiển từ màn hình chuông cửa.

-0%

Khóa cửa kính PTC-702

3.280.000 đ 3.280.000 đ

Khóa điện kiểm soát ra vào

Khóa cửa kính PTC-702

Phương thức mở cửa bằng mật mã và thẻ, Cảnh báo truy cập trái phép.

-0%

Khóa cửa điện từ YGS 1079

3.440.000 đ 3.440.000 đ

Khóa điện kiểm soát ra vào

Khóa cửa điện từ YGS 1079

Đóng mở khóa bằng chìa, bằng điện, điều khiển từ màn hình chuông cửa.

-0%

Khóa cửa điện từ YGS 1073-Z2SN

1.399.000 đ 1.399.000 đ

Khóa điện kiểm soát ra vào

Khóa cửa điện từ YGS 1073-Z2SN

Đóng mở khóa bằng chìa, điều khiển từ màn hình chuông cửa.

-36%

Khóa cửa điện từ SMART RIM LOCK

1.790.000 đ 2.800.000 đ

Khóa điện kiểm soát ra vào

Khóa cửa điện từ SMART RIM LOCK

Khóa cửa tự động khi bật nguồn, đọc thẻ ở bên ngoài và bên trong.

-0%

Khóa cửa điện từ RIM LOCK

1.360.000 đ 1.360.000 đ

Khóa điện kiểm soát ra vào

Khóa cửa điện từ RIM LOCK

Khóa chốt cửa điện từ

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật