Khóa cửa KBVISION

Khóa cửa KBVISION

Khóa cửa KBVISION

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Khóa cửa KBVISION

Sắp xếp theo:

-46%

Thẻ từ KBVISION KB-IDRO1

35.000 đ 65.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Thẻ từ KBVISION KB-IDRO1

IC card frequency 13.56MHz.

-55%

Máy quản lý thẻ từ KBVISION KB-SLTO1

6.210.000 đ 13.800.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Máy quản lý thẻ từ KBVISION KB-SLTO1

Cài đặt số khóa, Giám sát bằng các biểu tượng khóa.

-55%

Thiết bị đọc và chép thẻ từ KBVISION KB-ICRO1

1.710.000 đ 3.800.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Thiết bị đọc và chép thẻ từ KBVISION KB-ICRO1

Tần số đọc: 13.56MHz, Đọc và cài đặt thẻ từ, Hỗ trợ nhiều loại thẻ.

-55%

Khóa cửa điện tử vân tay KBVISION KB-SL02FK

10.710.000 đ 23.800.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Khóa cửa điện tử vân tay KBVISION KB-SL02FK

4 cách mở: thẻ từ, password, chìa khóa, vân tay; Tự động khóa khi nhập sai

-55%

Khóa cửa điện tử vân tay KBVISION KB-SL02FS

10.710.000 đ 23.800.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Khóa cửa điện tử vân tay KBVISION KB-SL02FS

4 cách mở: thẻ từ, password, chìa khóa, vân tay; Tự động khóa khi nhập sai

-55%

Khóa cửa điện tử vân tay KBVISION KB-SL02FR

10.710.000 đ 23.800.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Khóa cửa điện tử vân tay KBVISION KB-SL02FR

4 cách mở: thẻ từ, password, chìa khóa, vân tay; Tự động khóa khi nhập sai

-55%

Khóa cửa điện tử KBVISION KB-SL01FK

6.210.000 đ 13.800.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Khóa cửa điện tử KBVISION KB-SL01FK

3 cách mở: thẻ từ, password và chìa khóa; Tự động khóa khi nhập sai

-55%

Khóa cửa điện tử KBVISION KB-SL01FS

6.210.000 đ 13.800.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Khóa cửa điện tử KBVISION KB-SL01FS

3 cách mở: thẻ từ, password và chìa khóa; Tự động khóa khi nhập sai

-55%

Khóa cửa điện tử KBVISION KB-SL01FR

6.210.000 đ 13.800.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Khóa cửa điện tử KBVISION KB-SL01FR

3 cách mở: thẻ từ, password và chìa khóa; Tự động khóa khi nhập sai

-55%

Khóa cửa điện tử khách sạn KBVISION KB-SL03HG

3.510.000 đ 7.800.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Khóa cửa điện tử khách sạn KBVISION KB-SL03HG

Mở khóa bằng thẻ từ, Báo động khi mở khóa sai, Hỗ trợ nhiều thẻ từ

-55%

Khóa cửa điện tử khách sạn KBVISION KB-SL03HS

3.510.000 đ 7.800.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Khóa cửa điện tử khách sạn KBVISION KB-SL03HS

Mở khóa bằng thẻ từ, Báo động khi mở khóa sai, Hỗ trợ nhiều thẻ từ

-55%

Khóa cửa điện tử khách sạn KBVSION KB-SL02HG

3.150.000 đ 7.000.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Khóa cửa điện tử khách sạn KBVSION KB-SL02HG

Mở khóa bằng thẻ từ, Báo động khi mở khóa sai, Hỗ trợ nhiều thẻ từ

-55%

Khóa cửa điện tử khách sạn KBVSION KB-SL02HS

3.150.000 đ 7.000.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Khóa cửa điện tử khách sạn KBVSION KB-SL02HS

Mở khóa bằng thẻ từ, Báo động khi mở khóa sai, Hỗ trợ nhiều thẻ từ

-55%

Khóa cửa điện tử khách sạn KBVISION KB-SL01HG

2.250.000 đ 5.000.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Khóa cửa điện tử khách sạn KBVISION KB-SL01HG

Mở khóa bằng thẻ từ, Báo động khi mở khóa sai, Hỗ trợ nhiều thẻ từ

-55%

Khóa cửa điện tử khách sạn KBVISION KB-SL01HS

2.250.000 đ 5.000.000 đ

Khóa cửa KBVISION

Khóa cửa điện tử khách sạn KBVISION KB-SL01HS

Mở khóa bằng thẻ từ, Báo động khi mở khóa sai, Hỗ trợ nhiều thẻ từ

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo