Khóa cửa ADEL

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa ADEL

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Khóa cửa ADEL

Sắp xếp theo:

-30%

Có quà tặng

Khóa cửa vân tay ADEL 5500 (3in1)

5.278.500 đ 7.548.255 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay ADEL 5500 (3in1)

Tổng dung lượng: 120 dấu vân tay; Chất liệu: Hợp kim tinh luyện, không gỉ.

-30%

Khóa cửa mật mã ADEL 5600

3.384.000 đ 4.839.120 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa mật mã ADEL 5600

Phương thức mở khóa: Mật mã, thẻ

-30%

Khóa thẻ căn hộ ADEL OS-A6

5.384.000 đ 7.699.120 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa thẻ căn hộ ADEL OS-A6

Phương thức mở khoá: Thẻ cảm ứng.

-30%

Khóa thẻ căn hộ ADEL OS-5500

4.760.000 đ 6.806.800 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa thẻ căn hộ ADEL OS-5500

Phương thức mở khoá: Thẻ cảm ứng

-30%

Khóa thẻ căn hộ ADEL OS-US12

4.600.000 đ 6.578.000 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa thẻ căn hộ ADEL OS-US12

Phương thức mở khoá: Thẻ cảm ứng, mật mã.

-30%

Khóa thẻ căn hộ ADEL OS-1800

3.800.000 đ 5.434.000 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa thẻ căn hộ ADEL OS-1800

Phương thức mở khoá: Thẻ cảm ứng

-30%

Khóa cửa vân tay ADEL US3-9

13.480.000 đ 19.276.400 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay ADEL US3-9

Phương thức mở khoá: Vân tay và mật mã

-30%

Khóa cửa vân tay ADEL OS-A8

7.720.000 đ 11.039.600 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay ADEL OS-A8

Phương thức mở khoá: Vân tay, thẻ

-30%

Khóa cửa vân tay ADEL OS-US13

5.480.000 đ 7.836.400 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay ADEL OS-US13

Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã, thẻ

-30%

Khóa cửa vân tay ADEL LS3998

3.384.000 đ 4.839.120 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay ADEL LS3998

Phương thức mở khoá: Vân tay, thẻ

-30%

Khóa cửa thẻ từ ADEL A7MG

3.480.000 đ 4.976.400 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa thẻ từ ADEL A7MG

Khoá khách sạn dùng thẻ từ, khóa cơ

-30%

Khóa cửa thẻ từ ADEL 737GMGE5500

2.520.000 đ 3.603.600 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa thẻ từ ADEL 737GMGE5500

Khoá khách sạn dùng thẻ từ, khóa cơ

-30%

Khóa cửa thẻ từ ADEL 737UMB1003

1.960.000 đ 2.802.800 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa thẻ từ ADEL 737UMB1003

Khoá khách sạn dùng thẻ từ, khóa cơ

-30%

Khóa cửa cảm ứng ADEL FH-A8

7.080.000 đ 10.124.400 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa cảm ứng ADEL FH-A8

Khoá khách sạn dùng thẻ cảm ứng, khóa cơ

-30%

Khóa cửa cảm ứng ADEL FH-A6

5.560.000 đ 7.950.800 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa cảm ứng ADEL FH-A6

Khoá khách sạn dùng thẻ cảm ứng, khóa cơ

-30%

Khóa cửa cảm ứng ADEL A7MF

3.600.000 đ 5.148.000 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa cảm ứng ADEL A7MF

Khoá khách sạn dùng thẻ cảm ứng, khóa cơ

-30%

Khóa cửa cảm ứng ADEL 737SMFB2000

2.280.000 đ 3.260.400 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa cảm ứng ADEL 737SMFB2000

Khoá khách sạn dùng thẻ cảm ứng, khóa cơ

-30%

Khóa cửa cảm ứng ADEL 737UMFB2000

2.280.000 đ 3.260.400 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa cảm ứng ADEL 737UMFB2000

Khoá khách sạn dùng thẻ cảm ứng, khóa cơ

-30%

Khóa cửa cảm ứng ADEL 737GMFE5500

2.920.000 đ 4.175.600 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa cảm ứng ADEL 737GMFE5500

Khoá khách sạn dùng thẻ cảm ứng, khóa cơ

-30%

Khóa cửa cảm ứng ADEL 737GMFW5500

2.760.000 đ 3.946.800 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa cảm ứng ADEL 737GMFW5500

Khoá khách sạn dùng thẻ cảm ứng, khóa cơ

-30%

Khóa cửa cảm ứng ADEL US11

3.200.000 đ 4.576.000 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa cảm ứng ADEL US11

Khoá khách sạn dùng thẻ cảm ứng, khóa cơ

-30%

Khóa cửa cảm ứng ADEL 737UMFB1800

2.600.000 đ 3.718.000 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa cảm ứng ADEL 737UMFB1800

Khoá khách sạn dùng thẻ cảm ứng, khóa cơ

-30%

Khóa cửa cảm ứng ADEL 737UMFB1003

2.120.000 đ 3.031.600 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa cảm ứng ADEL 737UMFB1003

Khoá khách sạn dùng thẻ cảm ứng, khóa cơ

-30%

Khóa cửa cảm ứng ADEL 737UMFB1008

2.120.000 đ 3.031.600 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa cảm ứng ADEL 737UMFB1008

Khoá khách sạn dùng thẻ cảm ứng, khóa cơ

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử điều khiển từ xa ADEL US3-6

15.708.000 đ 22.462.440 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay điện tử điều khiển từ xa ADEL US3-6

Phương thức mở khóa: Bằng vân tay, thẻ, chìa khóa kỹ thuật và điều khiển từ xa.

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử điều khiển từ xa ADEL US3-8912

12.628.000 đ 18.058.040 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay điện tử điều khiển từ xa ADEL US3-8912

Phương thức mở khóa: Bằng vân tay, chìa khóa và điều khiển từ xa.

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL US3-8908

7.084.000 đ 10.130.120 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL US3-8908

Phương thức mở khoá: Bằng vân tay, mật mã hoặc chìa khóa.

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL E7F4

7.348.000 đ 10.507.640 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL E7F4

Phương thức mở khoá: Bằng vân tay, mật mã, chìa khóa

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL 5500

5.480.000 đ 7.836.400 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL 5500

Phương thức mở khoá: Bằng vân tay, thẻ, mật mã, chìa khóa.

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL 5500U

5.208.000 đ 7.447.440 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL 5500U

Phương thức mở khoá: Bằng vân tay, mật mã, chìa khóa.

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL 4920

4.972.000 đ 7.109.960 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL 4920

Phương thức mở khoá: Bằng vân tay, mật mã, chìa khóa.

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử 3 trong 1 ADEL 4910

4.456.000 đ 6.372.080 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay điện tử 3 trong 1 ADEL 4910

Phương thức mở khóa: Bằng vân tay, mật mã và chìa khóa kỹ thuật.

-30%

Khóa cửa điện tử ADEL 1006

3.624.000 đ 5.182.320 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa điện tử ADEL 1006

Phương thức mở khóa: Bằng mật mã, thẻ và chìa khóa kỹ thuật.

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL iDLK-5600

3.740.000 đ 5.348.200 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL iDLK-5600

Phương thức mở khoá: Bằng vân tay, thẻ, mật mã và chìa khóa.

-30%

Khóa cửa điện tử ADEL iDLK-5600MF

3.476.000 đ 4.970.680 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa điện tử ADEL iDLK-5600MF

Phương thức mở khoá: Bằng thẻ, mật mã và chìa khóa

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL Trinity-788

3.696.000 đ 5.285.280 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL Trinity-788

Phương thức mở khoá: Bằng vân tay, mật mã, chìa khóa từ tính

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL DIY-3398

3.272.000 đ 4.678.960 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa vân tay điện tử ADEL DIY-3398

Phương thức mở khóa: Bằng vân tay, mật mã và chìa khóa từ tính.

-30%

Khóa cửa điện tử ADEL DIY-3798

2.816.000 đ 4.026.880 đ

Khóa cửa ADEL

Khóa cửa điện tử ADEL DIY-3798

Phương thức mở khóa: Bằng mật mã, chìa khóa kỹ thuật

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo