JATECH

JATECH

JATECH

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
JATECH

Sắp xếp theo:

màn hình jatech 06MC7

2.145.000 đ

JATECH

màn hình jatech 06MC7

màn hình màu 7 inch phát hình ảnh và âm thanh

màn hình jatech DP2206

2.145.000 đ

JATECH

màn hình jatech DP2206

màn hình màu 4.3 inch phất hình ảnh và quan sát 60 độ ,vỏ làm bằng kim loại và âm thanh

Camera door phone Jatech 2206

1.105.000 đ

JATECH

Camera door phone Jatech 2206

Quan sát 60 độ, võ làm bằng kim loại

Màn hình Jatech 06MC4

1.365.000 đ

JATECH

Màn hình Jatech 06MC4

Màn hình màu 4.3inch phát hình ảnh và âm thanh

Màn hình Jatech 06MC7

2.145.000 đ

JATECH

Màn hình Jatech 06MC7

Màn hình màu 7 inch phát hình ảnh và âm thanh

Màn hình Jatech 08MC

2.795.000 đ

JATECH

Màn hình Jatech 08MC

Màn hình màu 7 inch phát hình ảnh và âm thanh

Màn hình Jatech 08MCT7

3.770.000 đ

JATECH

Màn hình Jatech 08MCT7

Màn hình màu cảm ứng 7 inch phát hình ảnh và âm thanh

Chuông cửa màn hình Jatech DP2206 (MC4)

2.145.000 đ

JATECH

Chuông cửa màn hình Jatech DP2206 (MC4)

Màn hình màu 4.3 inch phát hình ảnh và âm thanh

Chuông cửa màn hình Jatech DP2206 (MC7)

2.925.000 đ

JATECH

Chuông cửa màn hình Jatech DP2206 (MC7)

Màn hình màu 7inch phát hình ảnh và âm thanh

Chuông cửa màn hình Jatech DP2208 (MC)

3.705.000 đ

JATECH

Chuông cửa màn hình Jatech DP2208 (MC)

Màn hình màu 7 inch phát hình ảnh và âm thanh

Chuông cửa màn hình Jatech DP2208 (MCT7)

4.680.000 đ

JATECH

Chuông cửa màn hình Jatech DP2208 (MCT7)

Màn hình màu cảm ứng 7inch

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật