Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
IP TVT

Sắp xếp theo:

Đầu ghi IP TVT TD-3564H8

Liên hệ

IP TVT

Đầu ghi IP TVT TD-3564H8

Đầu ghi hình IP 64 kênh 8MP HDDx8 .Hỗ trợ 8 ổ cứng 8TB

Đầu ghi IP TVT TD-3532H8

Liên hệ

IP TVT

Đầu ghi IP TVT TD-3532H8

Đầu ghi hình IP 32 kênh 8MP HDDx8..Hỗ trợ 8 ổ cứng 8TB

Đầu ghi IP TVT TD-3316H4

Liên hệ

IP TVT

Đầu ghi IP TVT TD-3316H4

Đầu ghi hình IP 16 kênh 8MP HDDx4..Hỗ trợ 4 ổ cứng 6TB

Đầu ghi IP TVT TD-3316H2

Liên hệ

IP TVT

Đầu ghi IP TVT TD-3316H2

Đầu ghi hình IP 16 kênh 8MP HDDx2..Hỗ trợ 2 ổ cứng 6TB

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật