IP SONY

IP SONY

IP SONY

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
IP SONY

Sắp xếp theo:

Đầu ghi hình camera IP SONY NSR-500:00

Liên hệ

IP SONY

Đầu ghi hình camera IP SONY NSR-500:00

Đầu ghi hình Full HD không ổ cứng, Hỗ trợ 16 camera, H.264

Đầu ghi hình camera IP SONY NSR-500:02

Liên hệ

IP SONY

Đầu ghi hình camera IP SONY NSR-500:02

Đầu ghi hình Full HD, hỗ trợ 16 camera, ổ cứng 2 TB, H.264

Đầu ghi hình camera IP SONY NSR-500:04

Liên hệ

IP SONY

Đầu ghi hình camera IP SONY NSR-500:04

Đầu ghi hình Full HD, hỗ trợ 16 camera, ổ cứng 4 TB, Chuẩn nén H.264

Đầu ghi hình camera IP SONY NSR-500:08

Liên hệ

IP SONY

Đầu ghi hình camera IP SONY NSR-500:08

Đầu ghi hình Full HD, hỗ trợ 16 camera, ổ cứng 8TB, Chuẩn nén H.264

Đầu ghi hình camera IP SONY NSR-500:12

Liên hệ

IP SONY

Đầu ghi hình camera IP SONY NSR-500:12

Đầu ghi Full HD, hỗ trợ 16 camera, ổ cứng 12TB, Chuẩn nén H.264

Đầu ghi hình camera IP SONY HAW-SIBU

Liên hệ

IP SONY

Đầu ghi hình camera IP SONY HAW-SIBU

Đầu ghi 16 kênh, Chứa tối đa 6 HDD, Chức năng quay phim màn hình

Đầu ghi hình camera IP SONY HAW-EIBU

Liên hệ

IP SONY

Đầu ghi hình camera IP SONY HAW-EIBU

Đầu ghi 32 kênh, Chứa tối đa 8 HDD, chức năng quay phim màn hình

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật