camera IP Samsung | lắp đặt camera ip samsung

camera IP Samsung | lắp đặt camera ip samsung

camera IP Samsung | lắp đặt camera ip samsung

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
IP SAMSUNG

Sắp xếp theo:

-50%

Chân đế gắn tường Camera IP SAMSUNG SHB-4200H

1.632.200 đ 3.264.401 đ

IP SAMSUNG

Chân đế gắn tường Camera IP SAMSUNG SHB-4200H

Wall Mount

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-L6233RH/CAP

29.077.906 đ 58.155.812 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-L6233RH/CAP

2MP, H.264 NW 23x IR PTZ Camera, 12x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-6230RH/CAP

51.844.328 đ 103.688.657 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-6230RH/CAP

2MP, H.264 NW 23x IR PTZ Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-6320RH/CAP

58.606.632 đ 117.213.264 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-6320RH/CAP

2MP, H.264 NW 32x IR PTZ Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG XNP-6370RH/CAP

55.135.316 đ 110.270.632 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG XNP-6370RH/CAP

2MP, H.265 NW 37x IR PTZ Camera, IR viewable length 350m

-50%

Camera IP SAMSUNG PNP-9200RH/CAP

62.212.850 đ 124.425.700 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG PNP-9200RH/CAP

4K, H.265 NW 20x IR PTZ Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-L6233H/CAP

25.696.754 đ 51.393.508 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-L6233H/CAP

2MP, H.264 NW 23x PTZ outdoor Camera, 12x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-L5233H/CAP

24.750.032 đ 49.500.063 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-L5233H/CAP

1.3MP, H.264 NW 23x PTZ outdoor Camera, 12x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-5321H/CAP

42.827.923 đ 85.655.847 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-5321H/CAP

1.3MP, H.264 NW 32x PTZ outdoor Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-5430H/CAP

47.336.126 đ 94.672.252 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-5430H/CAP

1.3MP, H.264 NW 43x PTZ outdoor Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-6320H/CAP

54.098.430 đ 108.196.859 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-6320H/CAP

2MP, H.264 NW 32x PTZ outdoor Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-6321H/CAP

51.844.328 đ 103.688.657 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-6321H/CAP

2MP, H.264 NW 32x PTZ outdoor Camera, 16x digital zoom, PoE+

-50%

Camera IP SAMSUNG QNP-6230H/CAP

22.495.930 đ 44.991.861 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNP-6230H/CAP

2MP, H.265 NW 23x PTZ outdoor Camera

-50%

Camera IP SAMSUNG XNP-6040H/CAP

16.680.349 đ 33.360.698 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG XNP-6040H/CAP

2MP, H.265 NW 4.3x PTZ oudoor Camera, 24x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG XNP-6120H/CAP

22.270.520 đ 44.541.040 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG XNP-6120H/CAP

2MP, H.265 NW 12x PTZ outdoor Camera, 32x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG XNP-6320H/CAP

52.610.723 đ 105.221.446 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG XNP-6320H/CAP

2MP, H.265 NW 32x PTZ outdoor Camera, Auto tracking

-50%

Camera IP SAMSUNG XNP-6320HS/CAP

73.664.028 đ 147.328.057 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG XNP-6320HS/CAP

2MP, H.265 Stainless 32x PTZ outdoor Camera, 32x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-L6233/CAP

24.569.703 đ 49.139.407 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-L6233/CAP

2MP, H.264 NW 23x PTZ indoor Camera, 12x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-5321/CAP

38.319.721 đ 76.639.442 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-5321/CAP

1.3MP, H.264 NW 32x PTZ indoor Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-6321/CAP

49.590.227 đ 99.180.454 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-6321/CAP

2MP, H.264 NW 32x PTZ indoor Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-6320/CAP

51.844.328 đ 103.688.657 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-6320/CAP

2MP, H.264 NW 32x PTZ indoor Camera,16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG QNP-6230/CAP

19.836.091 đ 39.672.182 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNP-6230/CAP

2MP, H.265 NW 23x PTZ indoor Camera, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG XNP-6320/CAP

49.319.735 đ 98.639.470 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG XNP-6320/CAP

2MP, H.265 NW 32x PTZ indoor Camera, Auto tracking

-50%

Camera IP SAMSUNG PNM-7000VD/CAP

14.561.494 đ 29.122.988 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG PNM-7000VD/CAP

2MP, H.265 Multi-directional Camera, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG PNM-9020V/CAP

39.086.115 đ 78.172.231 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG PNM-9020V/CAP

7.3MP, H.265 Multi-sensor 180˚ Camera

-50%

Camera IP SAMSUNG PNM-9080VQ/CAP

45.487.763 đ 90.975.526 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG PNM-9080VQ/CAP

8MP, H.265 Multi-directional Camera, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG PNM-9081VQ/CAP

68.705.006 đ 137.410.011 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG PNM-9081VQ/CAP

20MP, H.265 Multi-directional Camera, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG SNV-L6013R/CAP

4.508.202 đ 9.016.405 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNV-L6013R/CAP

2MP, H.264 NW Dome Camera, IR viewable 15m

-50%

Camera IP SAMSUNG SNV-L6014RM/CAP

5.229.515 đ 10.459.030 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNV-L6014RM/CAP

2MP, H.264 NW IR Flat Camera, IR viewable 15m

-50%

Camera IP SAMSUNG SNV-L6083R/CAP

4.418.038 đ 8.836.077 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNV-L6083R/CAP

2MP, H.264 NW IR Dome Camera, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG SNV-6084R/CAP

12.442.639 đ 24.885.278 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNV-6084R/CAP

2MP, H.264 NW IR Dome Camera

-50%

Camera IP SAMSUNG SNV-7084R/CAP

14.651.658 đ 29.303.316 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNV-7084R/CAP

3MP H.264 NW IR Dome Camera, IR LED (12ea), PoE

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-6030R/CAP

3.516.398 đ 7.032.796 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-6030R/CAP

2MP, H.265 NW IR Dome Camera, PoE, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-6020R/CAP

3.516.398 đ 7.032.796 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-6020R/CAP

2MP, H.265 NW IR Dome Camera, PoE, IR viewable length 25m

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-6010R/CAP

3.516.398 đ 7.032.796 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-6010R/CAP

2MP H.265 NW IR Dome Camera, PoE, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-6070R/CAP

4.823.777 đ 9.647.553 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-6070R/CAP

2MP, H.265 NW IR Dome Camera, PoE, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-7030R/CAP

4.327.874 đ 8.655.749 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-7030R/CAP

4MP, H.265 NW IR Dome Camera, PoE, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-7020R/CAP

4.327.874 đ 8.655.749 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-7020R/CAP

4MP, H.265 NW IR Dome Camera, IR viewable length 25m

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-7010R/CAP

4.327.874 đ 8.655.749 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-7010R/CAP

4MP, H.265 NW IR Dome Camera, PoE, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-7080R/CAP

6.987.714 đ 13.975.428 đ

IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-7080R/CAP

4MP, H.265 NW IR Dome Camera

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật