IP QUESTEK

IP QUESTEK

IP QUESTEK

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
IP QUESTEK

Sắp xếp theo:

ĐẦU GHI 5IN1 QUESTEK Win- 6008SD6

1.661.000 đ

IP QUESTEK

ĐẦU GHI 5IN1 QUESTEK Win- 6008SD6

Đầu ghi hình 8 kênh + 2 kênh IP, H.264, 2MP, Hỗ trợ âm thanh 2 chiều

Đầu ghi IP QUESTEK Win- 4K8432NVR

8.591.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win- 4K8432NVR

32 KÊNH IP, 4K, H.264, 4 SATA x 6TB, âm thanh hai chiều

Đầu ghi IP QUESTEK Win- 4K8816NVR

10.945.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win- 4K8816NVR

16 KÊNH IP, 4K, H.264, âm thanh hai chiều

Đầu ghi IP QUESTEK Win- 4K8316NVR

3.069.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win- 4K8316NVR

16 KÊNH IP, 8MP, H.264, 1 SATA, âm thanh hai chiều

Đầu ghi IP QUESTEK Win- 4K8308NVR

2.475.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win- 4K8308NVR

8 KÊNH IP, 8MP, H.264+, 1 SATA, âm thanh hai chiều

Đầu ghi IP QUESTEK Win- 4K8304NVR

2.409.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win- 4K8304NVR

4 KÊNH IP, 8MP, H.264+, 1 SATA

Đầu ghi IP QUESTEK Win -8332NVR

5.489.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win -8332NVR

32 KÊNH IP, 5MP, H.264, 2 SATA

Đầu ghi IP QUESTEK Win -8316NVR

4.389.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win -8316NVR

16 KÊNH IP, 5MP, H.264, 2 SATA

Đầu ghi IP QUESTEK Win -8308NVR

1.683.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win -8308NVR

8 KÊNH IP, 6MP, H.264+, 1 SATA

Đầu ghi IP QUESTEK Win-4K8432NVR

1.485.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win-4K8432NVR

4 kênh ip, 6MP, H.264+, 1 SATA

-50%

Đầu ghi IP QUESTEK Win-4K8432NVR

7.810.000 đ 15.620.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win-4K8432NVR

32 kênh, H.264, 5mp, Hỗ trợ: 4 SATA, âm thanh hai chiều

-50%

Đầu ghi IP QUESTEK Win-4K8816NVR

9.950.000 đ 19.900.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win-4K8816NVR

16 kênh, H.264, 8mp, 8 SATA,âm thanh hai chiều

-50%

Đầu ghi IP QUESTEK Win-4K8316NVR

2.790.000 đ 5.580.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win-4K8316NVR

16 kênh, H.264, 8mp,1 SATA, âm thanh hai chiều

-50%

Đầu ghi IP QUESTEK Win-4K8308NVR

2.250.000 đ 4.500.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win-4K8308NVR

8 kênh, H.264+, 8mp, 1 SATA,âm thanh hai chiều

-50%

Đầu ghi IP QUESTEK Win-4K8304NVR

2.190.000 đ 4.380.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win-4K8304NVR

4 kênh, 8mp, H.264+,1 SATA, âm thanh hai chiều

-50%

Đầu ghi IP QUESTEK Win-8332NVR

4.990.000 đ 9.980.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win-8332NVR

32 kênh, 5mp, H.264, 2 SATA, âm thanh hai chiều

-50%

Đầu ghi IP QUESTEK Win-8316NVR

3.990.000 đ 7.980.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win-8316NVR

16 kênh, 5mp, H.264,2 SATA, âm thanh hai chiều

-50%

Đầu ghi IP QUESTEK Win-8308NVR

1.530.000 đ 3.060.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win-8308NVR

8 kênh, 6mp, H.264+,1 SATA,âm thanh hai chiều

-50%

Đầu ghi IP QUESTEK Win-8304NVR

1.350.000 đ 2.700.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK Win-8304NVR

4 kênh, 6mp, H.264+, băng thông tối đa 80Mbps,1 SATA

-32%

Đầu ghi IP QUESTEK QO-7616HVR

7.854.000 đ 11.550.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK QO-7616HVR

Hỗ trợ kết nối 16 ch Analog, 16 ch IP HD, 2 SATA

-32%

Đầu ghi IP QUESTEK QO-7608HVR

4.682.000 đ 6.885.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK QO-7608HVR

Kết nối 8 ch Analog+8 ch IP HD, 2 ổ cứng SATA 4TB

-50%

Đầu ghi IP QUESTEK QTX-9116NVR

2.868.000 đ 5.736.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK QTX-9116NVR

16 Kênh 1080P, H.264, 2 ổ cứng SATA 4 TB

-32%

Đầu ghi IP QUESTEK WIN QNF-7016INVR

3.856.000 đ 5.670.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK WIN QNF-7016INVR

16 Kênh IP, H.264, 2 SATA x 3TB

-32%

Đầu ghi IP QUESTEK WIN QNF-7004NVR

2.958.000 đ 4.350.000 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK WIN QNF-7004NVR

4 kênh IP, H.264, 2 SATA x 3TB

-32%

Đầu ghi IP QUESTEK WIN QNF-7004INVR

2.157.000 đ 3.172.500 đ

IP QUESTEK

Đầu ghi IP QUESTEK WIN QNF-7004INVR

4 kênh IP, H.264, 1 SATA x 3TB

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật