IP KBVISION

IP KBVISION

IP KBVISION

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
IP KBVISION

Sắp xếp theo:

Đầu ghi hình intelligent KBVISION KX-88128iN4

109.780.000 đ

IP KBVISION

Đầu ghi hình intelligent KBVISION KX-88128iN4

128 kênh IP độ phân giải lên đến 12MP, H.265+

Đầu ghi IP KBVISION KX-9412TN5

48.290.000 đ

IP KBVISION

Đầu ghi IP KBVISION KX-9412TN5

12 kênh IP và 4 kênh Analog.chuyên về giao thông

Server lưu trữ KBVISION KRA-SS768N48

Liên hệ

IP KBVISION

Server lưu trữ KBVISION KRA-SS768N48

48 ổ cứng lên đến 8TB mỗi HDD, Hỗ trợ kết nối đến 768 camera

Server lưu trữ KBVISION KRA-SS512N36

Liên hệ

IP KBVISION

Server lưu trữ KBVISION KRA-SS512N36

36 ổ cứng lên đến 8TB mỗi HDD, Hỗ trợ kết nối đến 512 camera

Server lưu trữ KBVISION KRA-SS512N24

Liên hệ

IP KBVISION

Server lưu trữ KBVISION KRA-SS512N24

24 ổ cứng lên đến 8TB mỗi HDD, Hỗ trợ kết nối đến 512 camera

Server lưu trữ KBVISION KRA-MS2000

Liên hệ

IP KBVISION

Server lưu trữ KBVISION KRA-MS2000

Hỗ trợ kết nối camera tối đa 500 IP và 2000 kênh, Hỗ trợ 15 ổ lưu trữ tối đa 4TB

Server lưu trữ KBVISION KRA-MS500

Liên hệ

IP KBVISION

Server lưu trữ KBVISION KRA-MS500

Hỗ trợ kết nối camera tối đa 256 thiết bị IP và 256 kênh

Thiết bị lưu trữ mở rộng KBVISION KRA-ES8

Liên hệ

IP KBVISION

Thiết bị lưu trữ mở rộng KBVISION KRA-ES8

Hỗ trợ cổng eSATA và USB 3.0, Hỗ trợ ổ cứng gắn trong 8 SATA lên đến 48TB

Thiết bị lưu trữ mở rộng KBVISION KRA-ES4

Liên hệ

IP KBVISION

Thiết bị lưu trữ mở rộng KBVISION KRA-ES4

Hỗ trợ cổng eSATA và USB 3.0, Hỗ trợ ổ cứng gắn trong 4 SATA lên đến 24TB

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA- 4K256824SNR2

Liên hệ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA- 4K256824SNR2

NVR 256 kênh 1.0MP / 128 kênh 2.0MP, 24 SATA lên đến 192TB

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA- 4K128816SNR2

Liên hệ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA- 4K128816SNR2

NVR 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 MP, 16 SATA lên đến 128TB

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K12888SNR2

Liên hệ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K12888SNR2

NVR 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12MP, H.265, 8 SATA lên đến 64TB

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K6482SNR3

Liên hệ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K6482SNR3

NVR 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12MP, H.265+, 8 SATA lên đến 80TB

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K3288NR3

Liên hệ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K3288NR3

NVR 32 kênh IP độ phân giải lên đến 12MP, H.265+, 8 SATA lên đến 80TB

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K1688NR3

Liên hệ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K1688NR3

NVR 16 kênh IP độ phân giải lên đến 12MP, H.265, 8 SATA lên đến 80TB

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K3288NR2

Liên hệ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K3288NR2

NVR 32 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP, H.265, 8 SATA lên đến 48TB

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K1688NR2

Liên hệ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K1688NR2

NVR 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP, H.265, 8 SATA lên đến 48TB

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K1681NR2

Liên hệ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K1681NR2

NVR 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP, H.265, 1 SATA x 6TB

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K0881NR2

Liên hệ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K0881NR2

NVR 8 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP, H.265, 1 SATA x 6TB

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K0481NR2

Liên hệ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K0481NR2

NVR 4 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP, H.265, 1 SATA x 6TB

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K1682NR2

Liên hệ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-4K1682NR2

NVR 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP, H.265, 2 SATA x 6TB

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-0881NR2

Liên hệ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-0881NR2

NVR 8 kênh IP độ phân giải lên đến 8 MP, H.264+, 1 SATA x 6TB

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-0481NR2

Liên hệ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KRA-0481NR2

NVR 4 kênh IP độ phân giải lên đến 6 MP, H.264+, 1 SATA x 6TB

-50%

Server lưu trữ KBVISION KR-StCenter768-48

769.560.000 đ 1.539.120.000 đ

IP KBVISION

Server lưu trữ KBVISION KR-StCenter768-48

Hỗ trợ kết nối đến 768 camera, 19inch 8U, 48 ổ cứng lên đến 8TB mỗi HDD

-50%

Server lưu trữ KBVISION KR-StCenter512-36

492.228.000 đ 984.456.000 đ

IP KBVISION

Server lưu trữ KBVISION KR-StCenter512-36

Hỗ trợ kết nối đến 512 camera, 36 ổ cứng lên đến 8TB mỗi HDD

-50%

Server lưu trữ KBVISION KR-StCenter512-24

261.360.000 đ 522.720.000 đ

IP KBVISION

Server lưu trữ KBVISION KR-StCenter512-24

Hỗ trợ kết nối đến 512 camera, 24 ổ cứng lên đến 8TB mỗi HDD

-50%

Server lưu trữ KBVISION KR-MCentre2000

535.788.000 đ 1.071.576.000 đ

IP KBVISION

Server lưu trữ KBVISION KR-MCentre2000

Hỗ trợ 15 ổ lưu trữ tối đa 4TB mỗi ổ, Hỗ trợ kết nối camera tối đa 500 IP và 2000 kênh

-50%

Server lưu trữ KBVISION KR-MCentre500

104.544.000 đ 209.088.000 đ

IP KBVISION

Server lưu trữ KBVISION KR-MCentre500

Hỗ trợ kết nối camera tối đa 256 thiết bị IP, Hỗ trợ ổ cứng 1 x 1TB HDD (2.5

-50%

Thiết bị lưu trữ mở rộng KBVISION KR-Extend-04

21.780.000 đ 43.560.000 đ

IP KBVISION

Thiết bị lưu trữ mở rộng KBVISION KR-Extend-04

Hỗ trợ cổng eSATA và USB 3.0, Hỗ trợ ổ cứng gắn trong 4 SATA lên đến 24TB

-50%

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-Ultra-9000-256- 24NR

421.080.000 đ 842.160.000 đ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-Ultra-9000-256- 24NR

NVR 256 kênh, 24 SATA lên đến 192TB, 1 eSATA l, 4 USB Ports

-50%

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-Ultra-9000-128-8NR

104.544.000 đ 209.088.000 đ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-Ultra-9000-128-8NR

NVR 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12MP, H.265, 8 SATA x 8TB

-50%

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-Ultra9000-64-8NR2

49.368.000 đ 98.736.000 đ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-Ultra9000-64-8NR2

NVR 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12MP, H.265, 8 SATA x 10TB

-50%

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-32-8NR2

39.204.000 đ 78.408.000 đ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-32-8NR2

32 kênh IP độ phân giải lên đến 12MP, H.265, 8 SATA x 10TB

-50%

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-16-8NR2

26.426.400 đ 52.852.800 đ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-16-8NR2

16 kênh IP độ phân giải lên đến 12MP, H.265, 8 SATA x 10TB

-50%

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-32-8NR

36.300.000 đ 72.600.000 đ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-32-8NR

NVR 32 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP, H.265, 8 SATA x 6TB

-50%

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-16-8NR

27.588.000 đ 55.176.000 đ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-16-8NR

NVR 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP, H.265, 8 SATA x 6TB

-50%

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-32-4NR

18.348.000 đ 36.696.000 đ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-32-4NR

NVR 32 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP, H.265, 4 SATA x 6TB

-50%

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-16-1NR

5.953.200 đ 11.906.400 đ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-16-1NR

NVR 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP, H.265, 1 SATA x 6TB

-50%

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-08-1NR

4.791.600 đ 9.583.200 đ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-08-1NR

NVR 8 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP, H.265, 1 SATA x 6TB

-50%

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-04-1NR

4.573.800 đ 9.147.600 đ

IP KBVISION

Đầu ghi hình IP KBVISION KR-4K9000-04-1NR

NVR 4 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP, H.265, 1 SATA x 6TB

« 1 2 3 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật