camera IP J-Tech | lắp đặt camera IP J-Tech

camera IP J-Tech | lắp đặt camera IP J-Tech

camera IP J-Tech | lắp đặt camera IP J-Tech

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
IP J-TECH

Sắp xếp theo:

Camera J-Tech  HD6705B

2.015.000 đ

IP J-TECH

Camera J-Tech HD6705B

2.0MP. Có remote điều khiển tắt / mở báo động.

Camera J-Tech DA6610B

1.014.000 đ

IP J-TECH

Camera J-Tech DA6610B

2.0 Megapixel, H.264+, đàm thoại 2 chiều,thẻ nhớ Micro SD 128Gb

Camera J-Tech HD6610W3

1.014.000 đ

IP J-TECH

Camera J-Tech HD6610W3

2.0 Megapixel, H.264+, đàm thoại 2 chiều,thẻ nhớ Micro SD 128Gb

Camera J-Tech DA5725B

975.000 đ

IP J-TECH

Camera J-Tech DA5725B

Hỗ trợ Wifi, Alarm, 2MP/H.264+, Thẻ Nhớ

Camrea J-Tech HD5637W3

936.000 đ

IP J-TECH

Camrea J-Tech HD5637W3

2.0MP, WIFI , H.264+

Camera J-Tech  HD6605B

1.495.000 đ

IP J-TECH

Camera J-Tech HD6605B

2.0 Megapixel, H.264+, Camera xoay

Camera J-Tech  HD6602B

884.000 đ

IP J-TECH

Camera J-Tech HD6602B

2.0 Megapixel, H.264+, Camera xoay

Camera J-Tech  HD6115W

676.000 đ

IP J-TECH

Camera J-Tech HD6115W

1.3 Megapixel., H.264, nhớ Micro SD (Max 64Gb).

Camera J-Tech  HD6110C

1.690.000 đ

IP J-TECH

Camera J-Tech HD6110C

3.0 Megapixel , H.264, thẻ nhớ Micro SD (Max 64Gb)

Camera J-Tech  HD6110B

884.000 đ

IP J-TECH

Camera J-Tech HD6110B

2.0 Megapixel, H.264, thẻ nhớ Micro SD (Max 64Gb)

Camera J-Tech  HD6110W

676.000 đ

IP J-TECH

Camera J-Tech HD6110W

1.3 Megapixe, H.264,Micro SD (Max 64Gb).

Camera J-Tech  HD6700B

975.000 đ

IP J-TECH

Camera J-Tech HD6700B

2.0MP. đàm thoại 2 chiều. Kết nối mạng không dây Wifi và có dây

Camera IP J-TECH SHDP5119E

1.885.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHDP5119E

Poe, 5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

Camera IP J-TECH SHD5119E

1.755.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHD5119E

5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

Camera IP J-TECH SHD5637E

1.586.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHD5637E

5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

Camera IP J-TECH SHD5635E

1.560.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHD5635E

5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

Camera IP J-TECH SHDP5635E

1.690.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHDP5635E

PoE, 5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

Camera IP J-TECH SHDP5702E

1.690.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHDP5702E

PoE, 5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

Camera IP J-TECH SHD5702E

1.560.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHD5702E

5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

Camera IP J-TECH SHDP5702B

858.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHDP5702B

PoE, 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

Camera IP J-TECH SHDP5600E

1.651.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHDP5600E

PoE, 5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

Camera IP J-TECH SHD5600E

1.521.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHD5600E

5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

Camera IP J-TECH SHD5600B2

858.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHD5600B2

Chip Sony 2MP/H.265+, TK ~80% HDD

Camera IP J-TECH HD5600B0

533.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH HD5600B0

2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

Camera IP J-TECH SHD5602B2

858.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHD5602B2

Chip Sony 2MP/H.265+, TK ~80% HDD

Camera IP J-TECH SHDP3400E

1.846.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHDP3400E

PoE, 5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

Camera IP J-TECH SHD3400E

1.716.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHD3400E

5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

Camera IP J-TECH SHD3400B2

1.079.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH SHD3400B2

Chip Sony 2MP/H.265+, TK ~80% HDD

Camera IP JTECH SHD5130E

1.651.000 đ

IP J-TECH

Camera IP JTECH SHD5130E

5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

Camera IP J-TECH HD7605B

2.015.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH HD7605B

Hỗ trợ Wifi, 2MP/H.264+, Phát hiện chuyển động

Camera IP J-TECH HD6610B

1.274.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH HD6610B

Hỗ trợ Wifi, Alarm, 2MP/H.264+, Thẻ nhớ

Camera IP J-TECH HD5725W3

975.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH HD5725W3

Hỗ trợ Wifi, Alarm, 2MP/H.264+, Thẻ Nhớ

Camera IP J-TECH HD5725W2

1.040.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH HD5725W2

Hỗ trợ Wifi, Alarm, 1.3MP/H.264+

Camera IP J-TECH HD5725W1

949.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH HD5725W1

Hỗ trợ Wifi, Alarm, 1MP/H.264+

Camera IP J-TECH HD5635W3

975.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH HD5635W3

Hỗ trợ Wifi, 2.0MP/H.264+, Phát hiện chuyển động

Camera IP J-TECH HD5635W2

871.000 đ

IP J-TECH

Camera IP J-TECH HD5635W2

Hỗ trợ Wifi, Alarm, 1.3MP/H.264+

Camera Wifi J-TECH HD5703W3

910.000 đ

IP J-TECH

Camera Wifi J-TECH HD5703W3

Hỗ trợ Wifi, 2.0MP/H.264+

Camera Wifi J-TECH HD5703W2

806.000 đ

IP J-TECH

Camera Wifi J-TECH HD5703W2

Wifi, Alarm, 1.3MP/H.264+

Camera Wifi J-TECH HD5703W1

728.000 đ

IP J-TECH

Camera Wifi J-TECH HD5703W1

Hỗ trợ Wifi, Alarm, 1MP/H.264+

Camera Wifi J-TECH HD5600W3

871.000 đ

IP J-TECH

Camera Wifi J-TECH HD5600W3

Hỗ trợ Wifi, Alarm, 2MP/H.264+

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật