Hội nghị truyền hình Grandstream

Hội nghị truyền hình Grandstream

Hội nghị truyền hình Grandstream

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Hội nghị truyền hình Grandstream

Sắp xếp theo:

Thiết bị hội nghị truyền hình Grandstream GVC3200

Liên hệ

Hội nghị truyền hình Grandstream

Thiết bị hội nghị truyền hình Grandstream GVC3200

Hội nghị nhiều bên tích hợp sẵn không cần MCU

-0%

License Ipvideotalk Pro

1 đ 1 đ

Hội nghị truyền hình Grandstream

License Ipvideotalk Pro

- Chỉ mua cho 1 điểm trung tâm, khi thiết lập cuộc họp trung tâm sẽ thiết lập - License tính theo năm

-0%

License Ipvideotalk Small

1 đ 1 đ

Hội nghị truyền hình Grandstream

License Ipvideotalk Small

3 bên video 2 chiều 8 bên tham gia, kết nối web/smartphone

License Cloud hội nghị truyền hình Grandstream

Liên hệ

Hội nghị truyền hình Grandstream

License Cloud hội nghị truyền hình Grandstream

- Thanh toán 12 tháng 1 lần - Cần bao nhiêu điểm x lên bấy nhiêu

MCU HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH IPTV10

Liên hệ

Hội nghị truyền hình Grandstream

MCU HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH IPTV10

IPTV10: Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream,

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật