Đầu ghi hình Hikvision | lắp đặt đầu ghi hình Hikvision

Đầu ghi hình Hikvision | lắp đặt đầu ghi hình Hikvision

Đầu ghi hình Hikvision | lắp đặt đầu ghi hình Hikvision

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
HIKVISION

Sắp xếp theo:

-50%

Đầu ghi HIKVISION iDS-7208HUHI-K2/4S

5.370.000 đ 10.740.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION iDS-7208HUHI-K2/4S

Turbo HD 5.0, HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS, 4 camera IP

-50%

Đầu ghi HIKVISION iDS-7204HUHI-K2/4S

3.654.000 đ 7.308.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION iDS-7204HUHI-K2/4S

Turbo HD 5.0, HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS, 4 camera IP

-50%

Đầu ghi HIKVISION iDS-7208HUHI-K1/4S

4.812.000 đ 9.624.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION iDS-7208HUHI-K1/4S

Turbo HD 5.0, HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS, 4 camera IP

-50%

Đầu Ghi HIKVISION iDS-7204HUHI-K1/4S

3.222.000 đ 6.444.000 đ

HIKVISION

Đầu Ghi HIKVISION iDS-7204HUHI-K1/4S

Turbo HD 5.0, HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS, 4 camera IP

-50%

Đầu ghi HIKVISION iDS-7216HQHI-K2/4S

5.586.000 đ 11.172.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION iDS-7216HQHI-K2/4S

Turbo HD 5.0, HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS, 4/8 camera IP

-50%

Đầu ghi HIKVISION iDS-7208HQHI-K2/4S

3.654.000 đ 7.308.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION iDS-7208HQHI-K2/4S

Turbo HD 5.0, HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS, 4/8 camera IP

-50%

Đầu ghi HIKVISION iDS-7216HQHI-K1/4S

5.154.000 đ 10.308.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION iDS-7216HQHI-K1/4S

Turbo HD 5.0, HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

-50%

Đầu ghi HIKVISION iDS-7204HQHI-K1/2S

2.364.000 đ 4.728.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION iDS-7204HQHI-K1/2S

Turbo HD 5.0, HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

-50%

Đầu ghi hình HIKVISION iDS-7208HQHI-K1/4S

3.222.000 đ 6.444.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi hình HIKVISION iDS-7208HQHI-K1/4S

Turbo HD 5.0, HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7216HQHI-F1/(N)

4.938.000 đ 9.876.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7216HQHI-F1/(N)

16 kênh + 2 ip, 2mp,H.264+, 1 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7208HQHI-F1/(N)

2.916.000 đ 5.832.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7208HQHI-F1/(N)

Đầu ghi TVI 3MP (Turbo 3.0) DVR, 8 kênh, H.264+, 1 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7204HQHI-F1/(N)

1.908.000 đ 3.816.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7204HQHI-F1/(N)

Đầu ghi TVI 3MP (Turbo 3.0) DVR, 4 kênh, H.264+, 1 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7332HQHI-K4

18.816.000 đ 37.632.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7332HQHI-K4

Đầu ghi HD-TVI (Turbo HD 4.0) 2MP/3MP, 32 kênh, H.265+, 4 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7324HQHI-K4

15.054.000 đ 30.108.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7324HQHI-K4

Đầu ghi HD-TVI (Turbo HD 4.0) 2MP/3MP, 24 kênh, H.265+, 4 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7332HUHI-K4

27.708.000 đ 55.416.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7332HUHI-K4

Đầu ghi HD-TVI 5MP Turbo 4.0, 32 kênh, H.265+, 4 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7316HUHI-K4

15.480.000 đ 30.960.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7316HUHI-K4

Đầu ghi HD-TVI 5MP Turbo 4.0, 16 kênh, H.265+, 4 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7308HUHI-K4

11.994.000 đ 23.988.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7308HUHI-K4

Đầu ghi HD-TVI 5MP Turbo 4.0, 8 kênh, H.265+, 4 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7304HUHI-K4

8.706.000 đ 17.412.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7304HUHI-K4

Đầu ghi HD-TVI 5MP Turbo 4.0, 4 kênh, H.265+, 4 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7216HQHI-K2

5.646.000 đ 11.292.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7216HQHI-K2

Đầu ghi HD-TVI 2MP/3MP, 16 kênh, H.265+, 2 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7208HQHI-K2

3.342.000 đ 6.684.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi HD-TVI 2MP/3MP, 8 kênh, H.265+, 2 SATA

-40%

Đầu ghi HIKVISION DS-7316HGHI-SH

112.440.000 đ 187.400.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7316HGHI-SH

16 kênh ,H264+, hỗ trợ 4 ổ cứng ,mỗi ổ 6TB

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7208HUHI-F1/S

4.608.000 đ 9.216.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7208HUHI-F1/S

Đầu ghi TVI 5MP (Turbo 3.0) DVR, 8 kênh, H.264+, 1 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7204HUHI-F2/N

3.246.000 đ 6.492.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7204HUHI-F2/N

Đầu ghi TVI 5MP (Turbo 3.0) DVR, 8 kênh, H.264+, 2 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7208HUHI-F1/N

4.608.000 đ 9.216.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7208HUHI-F1/N

Đầu ghi TVI 5MP (Turbo 3.0) DVR, 8 kênh, H.264+, 1 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7316HQHI-K4

11.526.000 đ 23.052.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7316HQHI-K4

Đầu ghi HD-TVI (Turbo HD 4.0) 2MP/3MP, 16 kênh, H.265+, 4 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7308HQHI-K4

8.706.000 đ 17.412.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7308HQHI-K4

Đầu ghi HD-TVI (Turbo HD 4.0) 2MP/3MP, 8 kênh, H.265+, 4 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7304HQHI-K4

6.822.000 đ 13.644.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7304HQHI-K4

Đầu ghi HD-TVI (Turbo HD 4.0) 2MP/3MP, 4 kênh, H.265+, 4 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7116HQHI-K1

3.906.000 đ 7.812.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7116HQHI-K1

Đầu ghi HD-TVI 2MP/3MP, 16 kênh, H.265+, 1 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7108HQHI-K1

2.448.000 đ 4.896.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7108HQHI-K1

Đầu ghi HD-TVI 2MP/3MP 8 kênh, H.265+, 1 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7104HQHI-K1

1.554.000 đ 3.108.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7104HQHI-K1

Đầu ghi 5 trong 1, 4 kênh + 1 kênh IP, độ phân giải 2MP/3MP, H.265+, 1 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N

2.304.000 đ 4.608.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N

Đầu ghi Turbo HD 3.0 DVR, 16 kênh, H.264+, 1 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N

1.362.000 đ 2.724.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N

Đầu ghi Turbo HD 3.0 DVR, 8 kênh, H.264+, 1 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N

2.256.000 đ 4.512.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N

Đầu ghi Turbo HD 3.0 DVR, 16 kênh, H.264+, 1 SATA

-50%

Đầu ghi HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N

1.320.000 đ 2.640.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N

Đầu ghi Turbo HD 3.0 DVR, 8 kênh, H.264+, 1 SATA

-30%

Đầu ghi Hikvision HKD-7104K1-S1

1.645.000 đ 2.350.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi Hikvision HKD-7104K1-S1

4 kênh, hỗ trợ H.264+, 1SATA, ổ cứng 6TB

Đầu ghi hikvision HKD-7104K1-S1

1.997.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi hikvision HKD-7104K1-S1

4 kênh,hỗ trợ H.264+,1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB

Đầu ghi hikvision HKD-7108K1-S1

3.111.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi hikvision HKD-7108K1-S1

8 kênh ,hỗ trợ H.264+,1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB

Đầu ghi hikvision HKD-7104K1-S1N2

2.677.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi hikvision HKD-7104K1-S1N2

4 kênh,hỗ trợ H.264+,1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB

Đầu ghi hikvision HKD-7108K1-S1N2

4.292.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi hikvision HKD-7108K1-S1N2

8 kênh ; H264+ , hỗ trợ ổ cứng 6TB

Đầu ghi hikvision HKD-7116K1-S1N2

6.978.000 đ

HIKVISION

Đầu ghi hikvision HKD-7116K1-S1N2

16 kênh ,H264+ hỗ trợ ổ cứng 6TB

« 1 2 3 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật