Đầu ghi hình HD PARAGON | lắp đặt đầu ghi hình HD PARAGON

Đầu ghi hình HD PARAGON | lắp đặt đầu ghi hình HD PARAGON

Đầu ghi hình HD PARAGON | lắp đặt đầu ghi hình HD PARAGON

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
HD PARAGON

Sắp xếp theo:

-50%

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-TP50-12DT(4T)

75.541.200 đ 151.082.400 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-TP50-12DT(4T)

Trung tâm lưu hình ảnh tại các nút giao thông, 4 SATA

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON Hybrid DVR  HDS-H9008IP-TVI

42.751.800 đ 85.503.600 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI

Đầu ghi hình hỗn hợp (8 TVI + 10 IP), 5 MP, H265+, 8 SATA

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8132FTVI-HDMI/K

43.976.000 đ 87.953.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8132FTVI-HDMI/K

HD-TVI 5 MP, 32 kênh, 8 SATA, H265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8124FTVI-HDMI/K

38.836.000 đ 77.672.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8124FTVI-HDMI/K

HD-TVI 5 MP, 24 kênh, 8 SATA, H265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8132TVI-HDMI/K

32.963.000 đ 65.925.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8132TVI-HDMI/K

HD-TVI 3 MP, 32 kênh, 8 SATA, H265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8124TVI-HDMI/K

27.830.000 đ 55.661.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8124TVI-HDMI/K

HD-TVI 3 MP, 24 kênh, 8 SATA, H265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7332FTVI-HDMI/K

36.020.000 đ 72.041.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7332FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh, 4 SATA, 5MP, H.265+.

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7324FTVI-HDMI/K

32.354.000 đ 64.709.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7324FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh, 4 SATA, 5MP, H.265+.

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7332TVI-HDMI/K

24.461.000 đ 48.922.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7332TVI-HDMI/K

Đầu ghi hình 3MP, H.265+, 32 kênh, 4 SATA, thế hệ Turbo 4.0

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7324TVI-HDMI/K

19.570.000 đ 39.140.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7324TVI-HDMI/K

Đầu ghi HD-TVI cao cấp 3 MP, 24 kênh, 4 SATA, H265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7316TVI-HDMI/K

14.984.000 đ 29.967.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7316TVI-HDMI/K

Đầu ghi HD-TVI cao cấp 3 MP, 16 kênh, 4 SATA, H265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI/K

11.318.000 đ 22.635.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI/K

Đầu ghi HD-TVI cao cấp 3 MP, 8 kênh, 4 SATA, H265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7304TVI-HDMI/K

8.868.000 đ 17.737.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7304TVI-HDMI/K

Đầu ghi HD-TVI cao cấp 3MP, 4 kênh, 4 SATA, H265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON Hybrid DVR  HDS-H9016IP-TVI

53.757.600 đ 107.515.200 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI

Đầu ghi hình hỗn hợp ( 16 TVI + 18 IP), 5 MP, H265+, 8 SATA

-50%

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7316FTVI-HDMI/K

20.124.000 đ 40.248.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7316FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh, 4 SATA, 5MP, H.265+.

-50%

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7308FTVI-HDMI/K

15.592.000 đ 31.184.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7308FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh, 4 SATA, 5MP, H.265+.

-50%

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7304FTVI-HDMI/K

11.318.000 đ 22.635.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7304FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh, 4 SATA, 5MP, H.265+.

-50%

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/KP

4.407.000 đ 8.814.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/KP

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 4 kênh, 1 SATA, 5MP, PoC, H.265+

-50%

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI/KP

10.210.000 đ 20.420.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI/KP

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 16 kênh, 2 SATA, 3MP/2MP/1MP, PoC, H.265+

-50%

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/NE

2.995.000 đ 5.990.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/NE

Dòng đầu ghi TURBO 3.0, 16 kênh, 1 SATA, dòng 2MP/1MP, hổ trợ H.264+

-50%

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/NE

1.770.000 đ 3.541.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/NE

Dòng đầu ghi TURBO 3.0, 8 kênh, 1 SATA, dòng 2MP/1MP, hổ trợ H.264+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-H7616IP-TVI

12.168.000 đ 24.336.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-H7616IP-TVI

Đầu ghi hình hỗn hợp, 3 MP, 16 kênh, 2 SATA, H.264+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-H7608IP-TVI

7.644.000 đ 15.288.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-H7608IP-TVI

Đầu ghi hình hỗn hợp, 3 MP, 8 kênh, 2 SATA, H.264+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-H7604IP-TVI

4.220.000 đ 8.440.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-H7604IP-TVI

Đầu ghi hình hỗn hợp, 3 MP, 4 kênh, 1 SATA, H.264+

-30%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7316FTVI-HDMI/N

23.049.600 đ 32.928.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7316FTVI-HDMI/N

16 kênh, H.264+,Hổ trợ cổng audio 4in/2out, cổng Alarm(16 in/4 out)

-30%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7308FTVI-HDMI/N

19.429.200 đ 27.756.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7308FTVI-HDMI/N

8 kênh,H.264+,Hổ trợ cổng audio 4in/2out, cổng Alarm(16 in/4 out)

-30%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7304FTVI-HDMI/N

17.715.600 đ 25.308.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7304FTVI-HDMI/N

4 kênh , H.264+,Hổ trợ cổng audio 4in/2out, cổng Alarm(16 in/4 out)

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KP

8.010.000 đ 16.021.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KP

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 8 kênh, 2 SATA, 5MP, PoC, H.265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/K

9.726.000 đ 19.453.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/K

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 16 kênh, 2 SATA, 5MP, H.265+, xuất hình 4K

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/K

5.444.000 đ 10.889.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/K

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 8 kênh, 2 SATA, 5MP, H.265+, xuất hình 4K

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KE

4.828.000 đ 9.656.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KE

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 8 kênh, 1 SATA, 5MP, H.265+, xuất hình 4K

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/K

2.933.000 đ 5.865.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/K

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 4 kênh, 1 SATA, 5MP, hổ trợ H.265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/SE

5.990.000 đ 11.981.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/SE

Dòng đầu ghi TURBO 3.0, 8 kênh, 1 SATA, 5MP/3MP/2MP/1MP, H.264+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/KP

5.990.000 đ 11.981.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/KP

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 8 kênh, 2 SATA, 3MP/2MP/1MP, PoC, H.265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/KP

3.486.000 đ 6.973.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/KP

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 4 kênh, 1 SATA, 3MP/2MP/1MP, PoC, H.265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-HDMI/K

7.340.000 đ 14.680.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-HDMI/K

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 16 kênh, 2 SATA, dòng 3MP/2MP/1MP, H.265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-HDMI/KE

6.419.000 đ 12.839.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-HDMI/KE

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 16 kênh, 1 SATA, dòng 3MP/2MP/1MP,H.265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/K

3.791.000 đ 7.582.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/K

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 8 kênh, 1 SATA, dòng 3MP/2MP/1MP, H.265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/K

2.449.000 đ 4.898.000 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/K

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 4 kênh, 1 SATA, dòng 3MP/2MP/1MP, H.265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204TVI-MB/3G

21.008.400 đ 42.016.800 đ

HD PARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204TVI-MB/3G

Đầu ghi di động HD-TVI 4 kênh, Hỗ trợ 2 ổ cứng, Kết nối 3G và GPS

« 1 2 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật