GS Guard

GS Guard

GS Guard

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
GS Guard

Sắp xếp theo:

Máy tuần tra GS 6000B

3.887.000 đ

GS Guard

Máy tuần tra GS 6000B

Lưu trữ được 28.000 lần chấm thẻ

MÁY TUẦN TRA GS6100C

4.186.000 đ

GS Guard

MÁY TUẦN TRA GS6100C

- Ghi nhận đến 30.000 lần giao dịch, khoản cách từ 0~10 cm.

MÁY TUẦN TRA NGƯỜI BẢO VỆ GS-6000C

4.036.000 đ

GS Guard

MÁY TUẦN TRA NGƯỜI BẢO VỆ GS-6000C

Ghi nhận đến 28,719 lần giao dịch, khoản cách từ 4~10 cm

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật