Điện thoại Nippon | lắp đặt Điện thoại Nippon

Điện thoại Nippon | lắp đặt Điện thoại Nippon

Điện thoại Nippon | lắp đặt Điện thoại Nippon

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Điện thoại NIPPON

Sắp xếp theo:

-0%

Điện thoại bàn Nippon  NP-1301

149.500 đ 149.500 đ

Điện thoại NIPPON

Điện thoại bàn Nippon NP-1301

Có phím Speakerphone

-0%

Điện thoại bàn Nippon NP-1203

161.000 đ 161.000 đ

Điện thoại NIPPON

Điện thoại bàn Nippon NP-1203

Có phím tiết kiệm 171

-0%

Điện thoại bàn Nippon NP-1201

131.100 đ 131.100 đ

Điện thoại NIPPON

Điện thoại bàn Nippon NP-1201

chuyển cuộc gọi trong nội bộ tổng đài

-0%

Điện thoại bàn Nippon  NP-1202

138.000 đ 138.000 đ

Điện thoại NIPPON

Điện thoại bàn Nippon NP-1202

chuyển cuộc gọi trong nội bộ tổng đài

-0%

Điện thoại bàn Nippon NP-1406

241.500 đ 241.500 đ

Điện thoại NIPPON

Điện thoại bàn Nippon NP-1406

Hiển thị số gọi đến 2 hệ FSK & DTMF

-0%

Điện thoại bàn Nippon NP-1405

207.000 đ 207.000 đ

Điện thoại NIPPON

Điện thoại bàn Nippon NP-1405

Hiển thị số gọi đến 2 hệ FSK & DTMF

-0%

Điện thoại bàn Nippon NP-1404

225.400 đ 225.400 đ

Điện thoại NIPPON

Điện thoại bàn Nippon NP-1404

Hiển thị số gọi đến 2 hệ FSK & DTMF

-0%

Điện thoại bàn Nippon  NP-1403

236.900 đ 236.900 đ

Điện thoại NIPPON

Điện thoại bàn Nippon NP-1403

Màn hình hiển thị số gọi đến 2 hệ FSK và DTMF

-0%

Điện thoại bàn Nippon NP-1402

200.100 đ 200.100 đ

Điện thoại NIPPON

Điện thoại bàn Nippon NP-1402

Màn hình hiển thị số gọi đến 2 hệ FSK và DTMF

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật