Điện thoại bàn UNIDEN | lắp đặt Điện thoại Uniden

Điện thoại bàn UNIDEN | lắp đặt Điện thoại Uniden

Điện thoại bàn UNIDEN | lắp đặt Điện thoại Uniden

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Điện thoại bàn UNIDEN

Sắp xếp theo:

-50%

Điện thoại bàn Uniden AS7202

200.100 đ 400.200 đ

Điện thoại bàn UNIDEN

Điện thoại bàn Uniden AS7202

Màu : Trắng, đen.

-0%

Điện thoại bàn Uniden  AS7301

253.000 đ 253.000 đ

Điện thoại bàn UNIDEN

Điện thoại bàn Uniden AS7301

Điện thoại bàn có 2 mai màu: Trắng và đen.

-0%

Điện thoại bàn Uniden  AS7201

195.500 đ 195.500 đ

Điện thoại bàn UNIDEN

Điện thoại bàn Uniden AS7201

Điện thoại bàn có 2 màu: Trắng và đen.

-50%

Điện thoại bàn Uniden AS -7101

138.000 đ 276.000 đ

Điện thoại bàn UNIDEN

Điện thoại bàn Uniden AS -7101

có thể treo tường

-0%

Điện thoại bàn Uniden AS-7502

483.000 đ 483.000 đ

Điện thoại bàn UNIDEN

Điện thoại bàn Uniden AS-7502

Điện thoại bàn 2 Lines, màn hình LCD màu cam.

-0%

Điện thoại bàn Uniden AS-7413

207.000 đ 207.000 đ

Điện thoại bàn UNIDEN

Điện thoại bàn Uniden AS-7413

Màn hình LCD hiển thị số, không cần dùng pin.

-0%

Điện thoại bàn Uniden AS-7412

264.500 đ 264.500 đ

Điện thoại bàn UNIDEN

Điện thoại bàn Uniden AS-7412

Điện thoại bàn màn hình màu xanh LCD hiển thị số gọi đến 2 hệ FSK và DTMF.

-0%

Điện thoại bàn Uniden AS-7404

310.500 đ 310.500 đ

Điện thoại bàn UNIDEN

Điện thoại bàn Uniden AS-7404

Điện thoại bàn màn hình LCD màu xanh

-0%

Điện thoại bàn Uniden AS-7402

299.000 đ 299.000 đ

Điện thoại bàn UNIDEN

Điện thoại bàn Uniden AS-7402

Điện thoại bàn màn hình LCD màu cam.

-0%

Điện thoại bàn Uniden AS-7401

287.500 đ 287.500 đ

Điện thoại bàn UNIDEN

Điện thoại bàn Uniden AS-7401

Điện thoại bàn màn hình LCD màu cam.

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật