Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

TIN TỨC NỖI BẬT
Thông tin hàng bảo hành

TT

Khách hàng Điện thoại Tên hàng

SL

Tình trạng

Ngày

nhận sửa

Ngày

sửa xong

Tiền phí

sửa chữa

Ghi

chú

1 Nguyễn Văn A 0911 890 900 ds-2cd2420f-iw 1 mất nguồn 12/10/1018 14/102018 bảo hành

đang chờ

khách hàng

đến lấy

1                  

2

anh Huy 0906380753 Switch Cisco SF300-24 1 Mất nguồn 20/10/2018 12/11/2018 Đổi mới Đã bảo hành xong
3 Vũ văn Đồng 0984102112

Hệ thống TRUY CẬP CỬA X7 

1 Mất nguồn 6/11/2018 12/11/2018 Bảo hành Bảo hành xong
4 anh Tuấn 0978406403 hfw1220sp 1 mất nguồn p0e 12/11/2018   bảo hành đang bảo hành
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật