COMMSCOPE

COMMSCOPE

COMMSCOPE

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
COMMSCOPE

Sắp xếp theo:

Nhân mạng COMMSCOPE Cat 5E

70.000 đ

COMMSCOPE

Nhân mạng COMMSCOPE Cat 5E

Chân đồng 1 Mặt

Nhân mạng COMMSCOPE Cat 5E

90.000 đ

COMMSCOPE

Nhân mạng COMMSCOPE Cat 5E

Chân đồng 2 Mặt

Nhân mạng COMMSCOPE Cat 6E

100.000 đ

COMMSCOPE

Nhân mạng COMMSCOPE Cat 6E

Chân đồng 1 Mặt

Nhân mạng COMMSCOPE Cat 6E

140.000 đ

COMMSCOPE

Nhân mạng COMMSCOPE Cat 6E

Chân đồng 2 Mặt

CÁP MẠNG COMMSCOPE CAT5E UTP

1.820.000 đ

COMMSCOPE

CÁP MẠNG COMMSCOPE CAT5E UTP

COMMSCOPE CAT5E, 305M, chuẫn UTP, Tốc truyền 1Gbps, tần số đạt 200MHz, Màu trắng

Cáp mạng Commscope CAT6 UTP

2.450.000 đ

COMMSCOPE

Cáp mạng Commscope CAT6 UTP

COMMSCOPE CAT6 UTP, 305M, Tốc truyền 1Gbps, tần số đạt 600MHz, màu xanh dương.

Cáp mạng Commscope CAT6 UTP

2.180.000 đ

COMMSCOPE

Cáp mạng Commscope CAT6 UTP

COMMSCOPE CAT6 UTP, 305M, Tốc truyền 1Gbps, tần số đạt 600MHz, màu xanh dương.

CÁP MẠNG COMMSCOPE CAT5E UTP

1.650.000 đ

COMMSCOPE

CÁP MẠNG COMMSCOPE CAT5E UTP

COMMSCOPE CAT5E, 305M, chuẫn UTP, Tốc truyền 1Gbps, tần số đạt 200MHz, Màu trắng

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật