cisco | switch cisco | wifi cisco | modem cisco

cisco | switch cisco | wifi cisco | modem cisco

cisco | switch cisco | wifi cisco | modem cisco

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
CISCO - Cisco catalyst

Sắp xếp theo:

Wireless Controller 2500 CISCO AIR-CT2504-5-K9

14.860.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Wireless Controller 2500 CISCO AIR-CT2504-5-K9

Support Up to 75 access points and 1000 clients

Firewall CISCO ASA5516-FPWR-K9

60.754.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Firewall CISCO ASA5516-FPWR-K9

ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES

Firewall CISCO ASA5506-K9

10.084.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Firewall CISCO ASA5506-K9

ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES

Firewall CISCO ASA5508-K9

36.432.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Firewall CISCO ASA5508-K9

ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES

Router CISCO ISR4331/K9

33.443.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Router CISCO ISR4331/K9

Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)

Router CISCO CISCO1941/K9

16.163.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Router CISCO CISCO1941/K9

Cisco 1941 w/2 GE,2 EHWIC slots,256MB CF,512MB DRAM,IP Base

Router CISCO CISCO1921-SEC/K9

17.178.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Router CISCO CISCO1921-SEC/K9

Cisco1921/K9 with 2GE, SEC License PAK, 512MB DRAM, 256MB Fl

Router CISCO CISCO1921/K9

12.110.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Router CISCO CISCO1921/K9

C1921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slots, 512DRAM, IP Base

Wifi CISCO AIR-CAP2702I-E-K9

12.904.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Wifi CISCO AIR-CAP2702I-E-K9

802.11ac CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Int Ant; E Reg Domain

Wifi CISCO AIR-CAP1702I-E-K9

8.240.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Wifi CISCO AIR-CAP1702I-E-K9

802.11ac CAP; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg Domain

Wifi CISCO RV180W-E-K9-G5

3.057.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Wifi CISCO RV180W-E-K9-G5

Cisco RV180W Wireless N VPN Firewall

Wifi CISCO RV110W-E-G5-K9

1.329.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Wifi CISCO RV110W-E-G5-K9

Cisco RV110W Wireless N VPN Firewall

Wifi CISCO WAP371-E-K9

5.449.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Wifi CISCO WAP371-E-K9

Dual Radio 802.11ac Access Point with PoE (ETSI)

Bộ cân bằng tải CISCO RV042G-K9-EU

3.567.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Bộ cân bằng tải CISCO RV042G-K9-EU

Dual Gigabit Ethernet WAN ports for load balancing, 4 Port LAN GB cho kết nối LAN.

Transceiver module CISCO GLC-SX-MMD

5.068.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Transceiver module CISCO GLC-SX-MMD

1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM

Transceiver module CISCO GLC-LH-SMD

10.084.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Transceiver module CISCO GLC-LH-SMD

1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM

Switch CISCO WS-C2960L-16PS-LL

24.400.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960L-16PS-LL

Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch CISCO WS-C2960L-16TS-LL

15.495.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960L-16TS-LL

Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch CISCO WS-C2960L-24PS-AP

30.516.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960L-24PS-AP

Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac

Switch CISCO WS-C2960L-48PS-AP

52.532.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960L-48PS-AP

Catalyst 2960L 48 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac

Switch CISCO WS-C2960L-8PS-LL

12.782.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960L-8PS-LL

Catalyst 2960L 8 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch CISCO WS-C2960L-8TS-LL

9.723.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960L-8TS-LL

Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch CISCO WS-C2960L-48TS-AP

29.852.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960L-48TS-AP

Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac

Switch CISCO WS-C2960L-24TS-AP

15.495.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960L-24TS-AP

Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac

Switch CISCO WS-C2960x-48TS-L

50.745.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960x-48TS-L

Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

Switch CISCO WS-C2960x-48TS-LL

40.843.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960x-48TS-LL

Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch CISCO WS-C2960x-24TS-LL

22.798.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960x-24TS-LL

Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch CISCO WS-C2960x-24TS-L

29.292.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960x-24TS-L

Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

Switch CISCO WS-C2960-48PST-S

37.439.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960-48PST-S

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite

Switch CISCO WS-C2960-24PC-S

21.714.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960-24PC-S

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite

Switch CISCO WS-C2960-24LC-S

13.102.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960-24LC-S

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite

Switch CISCO WS-C2960-48TC-S

14.896.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960-48TC-S

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite

Switch CISCO WS-C2960-24TC-S

8.675.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960-24TC-S

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite

Switch CISCO WS-C2960-48PST-L

50.029.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960-48PST-L

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base

Switch CISCO WS-C2960-24PC-L

29.063.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960-24PC-L

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base

Switch CISCO WS-C2960-24LC-L

17.791.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960-24LC-L

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base

Switch CISCO WS-C2960-48TC-L

29.063.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960-48TC-L

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base

Switch CISCO WS-C2960-24TC-L

15.495.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO WS-C2960-24TC-L

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base

Switch CISCO SF550X-24-K9-EU

9.895.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO SF550X-24-K9-EU

Cisco SF550X-24 24-port 10/100 Stackable Switch

Switch CISCO SG350-10-K9-EU

4.329.000 đ

CISCO - Cisco catalyst

Switch CISCO SG350-10-K9-EU

10-port Gigabit Managed Switch

« 1 2 3 4 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật