Chuông cửa màn hình | chuông cửa

Chuông cửa màn hình | chuông cửa

Chuông cửa màn hình | chuông cửa

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

HÃNG SẢN XUẤT
CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Chuông cửa màn hình

Sắp xếp theo:

Màn hình chuông cửa HIKVISION HIK-VDM3000WT

2.394.000 đ

HIKVISON

Màn hình chuông cửa HIKVISION HIK-VDM3000WT

Màn hình cảm ứng 7 inch, Colorful TFT LCD

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-800S

240.000 đ

COMMAX

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-800S

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe (Máy con)

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-810

2.849.000 đ

COMMAX

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-810

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe (Máy chủ)

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-810M

2.420.000 đ

COMMAX

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-810M

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe (máy đồng cấp)

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-S

200.000 đ

COMMAX

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-S

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe (Máy con)

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-12RM

1.615.000 đ

COMMAX

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-12RM

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe (Máy chủ)

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-12RC

960.000 đ

COMMAX

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-12RC

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe (máy đồng cấp)

Điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2S/DR-201D

800.000 đ

COMMAX

Điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2S/DR-201D

1 điện thoại chính(DP-2S) đặt trong nhà và 1 chuông cửa(DR-201D) lắp ngoài cổng

Điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2LD/DR-201D

800.000 đ

COMMAX

Điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2LD/DR-201D

1 điện thoại chính(DP-2LD) đặt trong nhà và 1 chuông cửa(DR-201D) lắp ngoài cổng

Camera chuông cửa COMMAX DRC-7UC

5.330.000 đ

COMMAX

Camera chuông cửa COMMAX DRC-7UC

Camera màu, Kết nối tối đa 7 màn hình

Camera chuông cửa COMMAX DRC-40KHD

1.760.000 đ

COMMAX

Camera chuông cửa COMMAX DRC-40KHD

Camera AHD1.3MP, kết nối màn hình có độ phân giải HD trở lên

Camera chuông cửa COMMAX DRC-41M

3.100.000 đ

COMMAX

Camera chuông cửa COMMAX DRC-41M

Camera màu, Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu của Commax

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4CPNK

2.550.000 đ

COMMAX

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4CPNK

Camera màu, Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu của Commax

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4CPN3

1.760.000 đ

COMMAX

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4CPN3

Camera màu, Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu của Commax

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4CH

3.660.000 đ

COMMAX

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4CH

Camera màu, Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu của Commax

Camera chuông cửa COMMAX DRC-41UN

2.700.000 đ

COMMAX

Camera chuông cửa COMMAX DRC-41UN

Camera màu, Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu của Commax

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4U

2.930.000 đ

COMMAX

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4U

Camera màu, Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu của Commax

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4FC

2.270.000 đ

COMMAX

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4FC

Camera màu, Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu của Commax

Camera chuông cửa COMMAX DRC-40K

2.000.000 đ

COMMAX

Camera chuông cửa COMMAX DRC-40K

Camera màu, Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu của Commax

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4M

2.999.000 đ

COMMAX

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4M

Camera màu, Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu của Commax

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4L

1.250.000 đ

COMMAX

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4L

Camera màu, Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu của Commax

Tay nghe phụ COMMAX DP-4VHP

309.000 đ

COMMAX

Tay nghe phụ COMMAX DP-4VHP

Tay nghe phụ kết nối mở rộng cho tất cả màn hình commax

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-704MA

7.060.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-704MA

Màn hình màu LCD 7 inch, không tay nghe đàm thoại rảnh tay

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70MX

12.870.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70MX

Màn hình màu LCD 7 inch, Hỗ trợ kết nối WIFI

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-1020AE

16.635.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-1020AE

Màn hình màu LCD 10.1 inch, không tay nghe đàm thoại rảnh tay

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70U

8.060.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70U

Màn hình màu LCD 7 inch, không tay nghe đàm thoại rảnh tay

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-71AM

7.110.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-71AM

Màn hình màu LCD 7 inch, không tay nghe đàm thoại rảnh tay

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70P

5.540.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70P

Màn hình màu LCD 7 inch, không tay nghe đàm thoại rảnh tay

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70A

5.540.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70A

Màn hình màu LCD 7 inch, không tay nghe đàm thoại rảnh tay

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70K

4.565.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70K

Màn hình màu LCD 7 inch, đàm thoại bằng tay nghe

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70MH

5.320.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70MH

Màn hình màu LCD 7 inch, đàm thoại bằng tay nghe

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70UX

13.460.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70UX

Màn hình màu LCD 7 inch, Hỗ trợ kết nối WIFI

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70M

5.900.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70M

Màn hình màu LCD 7 inch, không tay nghe đàm thoại rảnh tay

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70H

3.430.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-70H

Màn hình màu LCD 7 inch, không tay nghe đàm thoại rảnh tay

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-43MH

4.010.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-43MH

Màn hình màu LCD 4.3 inch, đàm thoại bằng tay nghe

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-43M

3.950.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-43M

Màn hình màu LCD 4.3 inch, không tay nghe đàm thoại rảnh tay

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-43Q

5.320.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-43Q

Màn hình màu LCD 4.3 inch, không tay nghe đàm thoại rảnh tay

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-35A

2.700.000 đ

COMMAX

Màn hình chuông cửa COMMAX CDV-35A

Màn hình màu LCD 3.5 inch, đàm thoại bằng tay nghe

màn hình jatech 06MC7

2.145.000 đ

JATECH

màn hình jatech 06MC7

màn hình màu 7 inch phát hình ảnh và âm thanh

màn hình jatech DP2206

2.145.000 đ

JATECH

màn hình jatech DP2206

màn hình màu 4.3 inch phất hình ảnh và quan sát 60 độ ,vỏ làm bằng kim loại và âm thanh

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật