Camera hội nghị truyền hình

Camera hội nghị truyền hình

Camera hội nghị truyền hình

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Camera hội nghị truyền hình

Sắp xếp theo:

Camera hội nghị truyền hình HD6540

15.824.000 đ

Camera hội nghị truyền hình

Camera hội nghị truyền hình HD6540

Zoom 10X, 2 Megapixel, Góc nhìn 58 độ

Camera hội nghị truyền hình HD6530

10.534.000 đ

Camera hội nghị truyền hình

Camera hội nghị truyền hình HD6530

Zoom 3X, 2 Megapixel, Góc nhìn 70 độ

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật