Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Bộ lưu điện UPS CyberPower

Sắp xếp theo:

-30%

Card SNMP quản trị qua mạng CyberPower RMCARD305

2.855.000 đ 4.082.650 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Card SNMP quản trị qua mạng CyberPower RMCARD305

SNMP card to suit All On-Line Series UPS and EnviroSensor

-30%

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V75ART3U

22.000.000 đ 31.460.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V75ART3U

Điện áp: 240VDC, Cường độ dòng điện 75A, Ắc quy 12V/ 7AH.

-30%

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE72V45ART2U

16.206.000 đ 23.174.580 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE72V45ART2U

Điện áp: 72VDC, Cường độ dòng điện: 45A, Ắc quy 12V/ 7AH.

-30%

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPE48V75ART2U

12.202.000 đ 17.448.860 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPE48V75ART2U

Điện áp: 48VDC, Cường độ dòng điện 60A, Ắc quy 12V/ 9AH x 8

-30%

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE72V45A

13.602.000 đ 19.450.860 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE72V45A

Điện áp: 72VDC, Cường độ dòng điện 45A, Ắc quy 12V/ 7AH

-30%

Bộ nguồn Ắc quy CyberPower BPSE36V45A

8.744.000 đ 12.503.920 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ nguồn Ắc quy CyberPower BPSE36V45A

Điện áp 36VDC, Cường độ dòng điện 45A, Ắc quy:12V/ 7AH

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS10000E

49.420.000 đ 70.670.600 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS10000E

Công suất bộ lưu điện: 10000VA / 9000W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS1500E

8.320.000 đ 11.897.600 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS1500E

Công suất bộ lưu điện: 1500VA/ 1350W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS1000E

7.650.000 đ 10.939.500 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS1000E

Công suất bộ lưu điện: 1000VA/ 900W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower VALUE2200ELCD

3.750.000 đ 5.362.500 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower VALUE2200ELCD

Công suất bộ lưu điện: 2200VA/ 1320W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower VALUE1200ELCD

2.930.000 đ 4.189.900 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower VALUE1200ELCD

Công suất bộ nguồn lưu điện: 1200VA/ 720W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower CP1500EPFCLCD

5.881.000 đ 8.409.830 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower CP1500EPFCLCD

Công suất bộ nguồn lưu điện: 1500VA/ 900W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower BU1000EA

1.450.000 đ 2.073.500 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower BU1000EA

Công suất bộ lưu điện: 1000VA/600W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower BU600E-AS

700.000 đ 1.001.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower BU600E-AS

Công suất 600VA/360W, Line Interactive

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower BU1000E

1.500.000 đ 2.145.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower BU1000E

Công suất bộ lưu điện: 1000VA/600W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower VALUE1000EI-AS

1.730.000 đ 2.473.900 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower VALUE1000EI-AS

Công suất bộ lưu điện: 1000VA/550W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower VALUE800EI-AS

1.450.000 đ 2.073.500 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower VALUE800EI-AS

Công suất bộ lưu điện: 800VA/480W

-100%

Bộ lưu điện UPS CyberPower VALUE600EI-AS

Liên hệ 1.533.961 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower VALUE600EI-AS

Công suất bộ lưu điện: 600VA/360W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR1000ELCD

6.850.000 đ 9.795.500 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR1000ELCD

Công suất bộ nguồn lưu điện: 1000VA/ 900W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR1500ELCD

8.650.000 đ 12.369.500 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR1500ELCD

Công suất bộ lưu điện: 1500VA/1350W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower BU600E

754.500 đ 1.078.935 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower BU600E

Công suất bộ lưu điện: 600VA/360W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS3000ERT2U

19.300.000 đ 27.599.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS3000ERT2U

Công suất bộ lưu điện: 3000VA/2700W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS2000ERT2U

16.200.000 đ 23.166.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS2000ERT2U

Công suất bộ lưu điện: 2000VA/1800W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR3000ELCDSL

13.645.000 đ 19.512.350 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR3000ELCDSL

Công suất bộ lưu điện: 3000VA/2700W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower CP1300EPFCLCD

4.436.400 đ 6.344.052 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower CP1300EPFCLCD

Công suất bộ lưu điện: 1300VA/780W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR1000ELCDRT2U

9.000.000 đ 12.870.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR1000ELCDRT2U

Công suất bộ lưu điện: 1000VA/800W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR1500ELCDRT2U

10.800.000 đ 15.444.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR1500ELCDRT2U

Công suất bộ lưu điện: 1500VA/1000W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR2200ELCDRT2U

13.200.000 đ 18.876.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR2200ELCDRT2U

Công suất bộ lưu điện: 2200VA/1980W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR2200ELCDSL

10.980.000 đ 15.701.400 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR2200ELCDSL

Công suất bộ lưu điện: 2200VA/1980W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS6000ERT6U

40.000.000 đ 57.200.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS6000ERT6U

Công suất bộ lưu điện: 6000VA/ 5400W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR3000ELCDRT2U

18.500.000 đ 26.455.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower PR3000ELCDRT2U

Công suất bộ lưu điện: 3000VA/2250W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS1500ERT2U

13.200.000 đ 18.876.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS1500ERT2U

Công suất bộ lưu điện: 1500VA/ 1350W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS2000E

13.150.000 đ 18.804.500 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS2000E

Công suất bộ lưu điện: 2000VA/ 1800W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS3000E

15.350.000 đ 21.950.500 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS3000E

Công suất bộ lưu điện: 3000VA/ 2700W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS1000ERT2U

10.600.000 đ 15.158.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS1000ERT2U

Công suất bộ lưu điện: 1000VA/ 900W

-30%

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS10000ERT6U

55.000.000 đ 78.650.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện UPS CyberPower OLS10000ERT6U

Công suất bộ lưu điện: 10000VA/ 9000W

-30%

Card quản lý từ xa RMCARD303 dùng cho UPS CyberPower

2.855.000 đ 4.082.650 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Card quản lý từ xa RMCARD303 dùng cho UPS CyberPower

Công kết nối : RJ45 , RJ45 (for Environmental Sensor)

-30%

Cảm biến nhiệt độ CyberPower EnviroSensor

2.600.000 đ 3.718.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Cảm biến nhiệt độ CyberPower EnviroSensor

RJ45 Ethernet Port (10 Ft Ethernet Cable Included)

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo