Báo giá

Báo giá

Báo giá

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

TIN TỨC NỖI BẬT
Báo giá
Mẫu báo giá chung

Mẫu báo giá chung

Tải mẫu báo giá chung tại đây

https://files.fm/u/7gsgsu8y

Quý khách hàng có thể tải mẫu báo giá về và tự tính cho chi phí của mình rồi gửi chi phí đó cho chúng tôi để chúng tôi thực hiện theo yêu cầu của quý khách.

Quý khách có thể chọn mẫu báo giá cho phù hợp để ít mất thời gian của quý khách 

Mọi chi tiết xin liên hệ với công ty qua các số điện thoại trên web hoặc số 0909 489 539 gặp Mr Hòa

Chúc quý khách 1 ngày làm việc vui vẻ và chọn được những sản phẩm dịch như ý muốn

Mẫu báo giá bán hàng

Mẫu báo giá bán hàng

Tải mẫu báo giá bán hàng tại đây

https://files.fm/u/5evuagg8

Quý khách hàng có thể tải mẫu báo giá về và tự tính cho chi phí của mình rồi gửi chi phí đó cho chúng tôi để chúng tôi thực hiện theo yêu cầu của quý khách.

Quý khách có thể chọn mẫu báo giá cho phù hợp để ít mất thời gian của quý khách 

Mọi chi tiết xin liên hệ với công ty qua các số điện thoại trên web hoặc số 0909 489 539 gặp Mr Hòa

Chúc quý khách 1 ngày làm việc vui vẻ và chọn được những sản phẩm dịch như ý muốn

Mẫu báo giá camera Analog

Mẫu báo giá camera Analog

Tải mẫu báo giá camera Analog tại đây

https://files.fm/u/ffjc8v7u

Quý khách hàng có thể tải mẫu báo giá về và tự tính cho chi phí lắp đặt camera của mình rồi gửi chi phí đó cho chúng tôi để chúng tôi thực hiện theo yêu cầu của quý khách.

Mầu báo giá gồm 2 mẫu cho camera Analog HD và camera IP.

Quý khách có thể chọn mẫu báo giá cho phù hợp để ít mất thời gian của quý khách 

Mọi chi tiết xin liên hệ với công ty qua các số điện thoại trên web hoặc số 0909 489 539 gặp Mr Hòa

Chúc quý khách 1 ngày làm việc vui vẻ và chọn được những sản phẩm dịch như ý muốn

 

Mẫu báo giá camera IP

Mẫu báo giá camera IP

Tải mẫu báo giá camera IP tại đây

https://files.fm/u/hcwanddq

Quý khách hàng có thể tải mẫu báo giá về và tự tính cho chi phí lắp đặt camera của mình

Rồi gửi chi phí đó cho chúng tôi để chúng tôi thực hiện theo yêu cầu của quý khách.

Mầu báo giá gồm 2 mẫu cho camera Analog HD và camera IP.

Quý khách có thể chọn mẫu báo giá cho phù hợp để ít mất thời gian của quý khách 

Mọi chi tiết xin liên hệ với công ty qua các số điện thoại trên web hoặc số 0909 489 539 gặp Mr Hòa

Chúc quý khách 1 ngày làm việc vui vẻ và chọn được những sản phẩm dịch như ý muốn

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật