AZZA VISION

AZZA VISION

AZZA VISION

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
AZZA VISION

Sắp xếp theo:

Đầu Ghi Hình 32 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-4832-M

18.900.000 đ

AZZA VISION

Đầu Ghi Hình 32 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-4832-M

32 kênh,hỗ trợ 4HDD x 6 TB = 24 TB

Đầu Ghi Hình 16 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-4816R-M

14.900.000 đ

AZZA VISION

Đầu Ghi Hình 16 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-4816R-M

16 kênh,Ghi hình real time 30 hình/ giây/ kênh

Đầu Ghi Hình 16 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-2816R-MH

12.800.000 đ

AZZA VISION

Đầu Ghi Hình 16 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-2816R-MH

16 kênh,hỗ trợ 2 HDD x 6 TB =12T

Đầu Ghi Hình 16 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-2816R-MN

8.800.000 đ

AZZA VISION

Đầu Ghi Hình 16 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-2816R-MN

16 kênh,hỗ trợ 2HDD x 6 TB = 12 TB

Đầu Ghi Hình 8 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-2808R-M

6.600.000 đ

AZZA VISION

Đầu Ghi Hình 8 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-2808R-M

8 kênh,hỗ trợ 2HDD x 4 TB = 8 TB

Đầu Ghi Hình 8 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-1808R-MH

5.560.000 đ

AZZA VISION

Đầu Ghi Hình 8 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-1808R-MH

8 kênh,hỗ trợ 1HDD x 4 TB

Đầu Ghi Hình 8 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-1408-M

3.900.000 đ

AZZA VISION

Đầu Ghi Hình 8 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-1408-M

8 kênh,hỗ trợ 1HDD x 4 TB

Đầu Ghi Hình 4 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-1404R-MH

3.580.000 đ

AZZA VISION

Đầu Ghi Hình 4 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-1404R-MH

4 kênh, hỗ trợ 1HDD x 4 TB

Đầu Ghi Hình 4 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-1104-M

2.180.000 đ

AZZA VISION

Đầu Ghi Hình 4 Kênh AHD AZZA VISION AHDR-1104-M

4 kênh,Lưu trữ: hỗ trợ 1HDD x 4 TB

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật