Đầu ghi hình Avtech | lắp đặt đầu ghi hình Avtech

Đầu ghi hình Avtech | lắp đặt đầu ghi hình Avtech

Đầu ghi hình Avtech | lắp đặt đầu ghi hình Avtech

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
AVTECH

Sắp xếp theo:

-50%

Đầu ghi hình AVTECH AVZ 416

11.920.000 đ 23.840.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH AVZ 416

IP, TVI 16 kênh (tối đa 12 kênh IP), H.264, 3 SATA HDD lên đến 10TB

-50%

Đầu ghi hình AVTECH AVZ 207

6.880.000 đ 13.760.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH AVZ 207

TVI -Full HD 8 kênh, H.264, 2 SATA HDD lên đến 10TB

-50%

Đầu ghi hình AVTECH AVZ 404

4.200.000 đ 8.400.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH AVZ 404

IP, TVI 4 kênh, H.264, 2 SATA HDD lên đến 10TB

-50%

Đầu ghi hình AVTECH DGD1316

6.360.000 đ 12.720.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH DGD1316

TVI - Full HD, 16 kênh, H.264, 3 SATA HDD lên đến 6TB, Hỗ trợ 2 kênh IP

-50%

Đầu ghi hình AVTECH DGD1308

3.960.000 đ 7.920.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH DGD1308

TVI - Full HD, 8 kênh, H.264, 2 SATA HDD lên đến 10TB, Hỗ trợ 2 kênh IP

-50%

Đầu ghi hình AVTECH DGD1008

2.800.000 đ 5.600.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH DGD1008

TVI - Full HD, 8 kênh, H.264, 1 SATA HDD lên đến 10TB, Hỗ trợ 2 kênh IP

-50%

Đầu ghi hình AVTECH DGD2404

2.920.000 đ 5.840.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH DGD2404

TVI - Full HD, 4 kênh, H.264, 2 SATA HDD lên đến 10TB, Hỗ trợ 2 kênh IP

-50%

Đầu ghi hình AVTECH DGD1304

2.160.000 đ 4.320.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH DGD1304

TVI - Full HD, 4 kênh, H.264, 1 SATA HDD lên đến 10TB, Hỗ trợ 2 kênh IP

-50%

Đầu ghi TVI AVTECH AVT216(EU)

4.950.000 đ 9.900.000 đ

AVTECH

Đầu ghi TVI AVTECH AVT216(EU)

16 Kênh HD CCTV TVI, H.264,3 SATA

-50%

Đầu ghi AVTECH TVI AVT208(EU)

3.900.000 đ 7.800.000 đ

AVTECH

Đầu ghi AVTECH TVI AVT208(EU)

8 kênh HDCCTVI TVI, H.264, 3 SATA, eSATA

-50%

Đầu ghi AVTECH TVI AVT204A

2.010.000 đ 4.020.000 đ

AVTECH

Đầu ghi AVTECH TVI AVT204A

4 kênh, 2MP, H.264, 2 SATA

Đầu ghi AVTECH TVI DG1004

1.256.250 đ

AVTECH

Đầu ghi AVTECH TVI DG1004

4 kênh, 2MP, H.264, 2 SATA

-50%

Đầu ghi AVTECH AVH516A

11.925.000 đ 23.850.000 đ

AVTECH

Đầu ghi AVTECH AVH516A

16 kênh Full HD, H.264, 1 SATA

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật